Inwoners blij met hulp jeugd en zorg

Home > Inwoners > Actualiteiten > Inwoners blij met hulp jeugd en zorg

Inwoners blij met hulp jeugd en zorg

RSS
Dit item is verlopen op 03-10-2018.

Het merendeel van de Scherpenzelers is tevreden met de gemeentelijke hulp  voor  jeugd en zorg.  Dit blijkt uit het cliëntervaringsonderzoek van I&O Research in opdracht van de gemeente. Wethouder Henk Vreeswijk: “Wij zijn pas tevreden als onze cliënten dat ook zijn! Wij leren continu bij om onze ondersteuning nog beter te laten aansluiten bij de zorgvraag van de Scherpenzelers. Hun betrokkenheid vind ik ook erg belangrijk. Vandaar dat we alle inwoners dit jaar ook zo intensief mogelijk willen betrekken bij het nieuwe beleidsplan voor het Sociaal Domein”.

Jeugdhulp

Ruim drie kwart van de ondervraagde jongeren en hun ouders weten waar ze terecht kunnen met hun hulpvraag. Voelen zich snel geholpen en krijgen de hulp die zij nodig hebben. Over de kwaliteit van de ondersteuning zijn de inwoners nog positiever dan vorig jaar. Van de cliënten zegt 92% dat zij goed worden geholpen bij vragen en problemen en 94% meldt respectvol te worden behandeld door de hulpverleners. Een aantal bewoners is ook telefonisch geïnterviewd. De geïnterviewden waren over het algemeen positief over de gemeente Scherpenzeel. De gemeente pakt de situatie en de hulpvraag serieus op. De betrokken medewerkers doen hun best om zo snel mogelijk een passende oplossing te vinden.

Maatschappelijke ondersteuning (zorg)

Ruim 80% van de cliënten geeft aan te weten waar ze moeten zijn met hun hulpvraag. Daarnaast vinden ze dat ze snel worden geholpen. Ook  voelen zij zich serieus genomen door de medewerker. Onder de Wmo-cliënten geeft 36% aan bekend te zijn met cliëntondersteuning. Dit is een kleine toename gezien de percentages van voorgaande jaren. Inwoners zijn positief over de effecten en de kwaliteit van de Wmo-ondersteuning. De cliënten die het onderzoek hebben ingevuld ontvangen met name huishoudelijke ondersteuning; een vervoersvoorziening of maken gebruik van een hulpmiddel.

Mantelzorg

Voor het eerst zijn er in het onderzoek ook vragen gesteld over en voor mantelzorgers van de cliënten. Het blijkt dat 53% van de Wmo-cliënten hulp krijgt van een mantelzorger. Scherpenzeel waardeert de inzet van de mantelzorgers. Zij willen de mantelzorgers graag wijzen op Steunpunt Scherpenzeel (www.steunpuntscherpenzeel.nl). Steunpunt Scherpenzeel zorgt voor ondersteuning, informatie en advies bij vragen.

Achtergrond onderzoek
Onderzoeksbureau I&O heeft het verplichte cliëntervaringsonderzoek (CEO) dit voorjaar uitgevoerd. Centraal stond hierbij de ervaringen van inwoners over maatschappelijke ondersteuning van de gemeente. 

Het bureau heeft 205 jeugdhulp-cliënten, jongeren en hun ouders benaderd. En 390 cliënten met een individuele Wmo-voorziening. 38 jeugdhulp-cliënten en 165 Wmo-cliënten hebben de vragenlijst ingevuld. Dit geeft een respons van respectievelijk 19% en 42%. Hiermee is de respons ten opzichte van 2017 jaar met ongeveer een derde gedaald bij zowel de jeugd als zorg (Wmo). De gemeente blijft echter nog steeds boven het landelijk gemiddelde qua respons.

Klik hierna voor de uitkomsten van de cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd.