Insteek Scherpenzeel: energiebesparing en zonne-energie via daken

Home > Inwoners > Actualiteiten > Insteek Scherpenzeel: energiebesparing en zonne-energie via daken

Insteek Scherpenzeel: energiebesparing en zonne-energie via daken

RSS

Heel Nederland werkt aan het opwekken van schone energie. Ook voor Regio Foodvalley is de energietransitie cruciaal en urgent. Daarom ligt de lat hoog: Regio Foodvalley – waar Scherpenzeel ook bij hoort - wil in 2050 energieneutraal zijn. Afgelopen woensdag is een concept voor een regionale energiestrategie (RES) naar buiten gebracht. Hierin staat beschreven hoe de duurzame energie opgewekt zou kunnen worden in onze regio. Het document vormt de basis voor gesprek met volksvertegenwoordigers, inwoners, maatschappelijke partijen en ondernemers. 

Op basis van dit concept gaat het proces naar een RES 1.0 verder. Voor Scherpenzeel betekent het dat meer wordt ingezet op energiebesparing en zonne-energie op daken, parkeerplaatsen en restgebieden. Dit wil Scherpenzeel extra gaan stimuleren. Daarnaast wordt bezien of er vanuit Scherpenzeel aanvullende zoekgebieden voor windmolens en zonnevelden kunnen worden toegevoegd aan de RES 1.0. Dit doen we tijdens bij het opstellen van onze Omgevingsvisie en de Energievisie Scherpenzeel.

Het concept-bod is te lezen via www.resfoodvalley.nl. Ook is hier meer informatie te lezen over het proces en de tijdlijn.