Inloopavond werkzaamheden park Scherpenzeel

Home > Inwoners > Actualiteiten > Inloopavond werkzaamheden park Scherpenzeel

Inloopavond werkzaamheden park Scherpenzeel

RSS
Dit item is verlopen op 03-07-2019.

Om de toegankelijkheid en de beleving van park Scherpenzeel en het parklandschap te verbeteren, voeren Geldersch Landschap & Kasteelen en Landgoed Scherpenzeel komend najaar werkzaamheden uit. Basis voor de geplande werkzaamheden is het masterplan uit 2016. Voor deze aanpassingen is bomenkap noodzakelijk.

Wandelpaden

Van september tot december 2019 staat een aantal ingrijpende maatregelen gepland, die gaan zorgen voor herstel van de structuur en verfraaiing. De wandelpaden krijgen een nieuwe toplaag. Er komt een nieuw wandelpad ten zuiden van het huis die ook door de moestuin loopt. In het verlengde daarvan wordt een pad aangelegd door de te herstellen overtuin, die gelegen was achter de boerderij van Parousie. Door het weiland ter hoogte van De Koepel is ook een nieuw pad voorzien, wat een nieuw wandelrondje mogelijk maakt.

Parkeerplaats

De parkeerplaats wordt enigszins verlegd om deze beter in te passen in de oorspronkelijk 19de-eeuwse parkaanleg. Er komt een andere verharding, zodat regenwater makkelijker weg kan stromen. Vanwege de nieuwe indeling zullen meerdere bomen bij de parkeerplaats worden weggehaald. Nieuwe bomen en struiken komen terug aan de raden. Verlichting en cameratoezicht worden teruggeplaatst.

Historische moestuin

De historische moestuin en de omgeving daarvan worden opnieuw ingericht en krijgen weer een duidelijke plek in het park. Een actieve groep bewoners uit het dorp gaat de moestuin onderhouden.

Informatieavond

Wilt u meer informatie, dan bent u van harte welkom op de inloopavond op dinsdag 2 juli tussen 19.00 en 20.30 uur in partycentrum Boschzicht, Burgemeester Royaardslaan 4, Scherpenzeel. Om een indicatie te hebben van het aantal bezoekers, wordt aanmelden op prijs gesteld via info@glk.nl.