Informatieronde 15 september 2020 – Sociaal Domein

Home > Inwoners > Actualiteiten > Informatieronde 15 september 2020 – Sociaal Domein

Informatieronde 15 september 2020 – Sociaal Domein

RSS
Dit item is verlopen op 29-03-2021.

Op dinsdag 15 september zal in de Breehoek een informerende avond worden gehouden over het sociale domein. We informeren u over de ontwikkelingen in welzijn, maatschappelijke ondersteuning (Wmo), werk en inkomen (Participatiewet). We gaan daarna in gesprek over waar we acties op inzetten en waarom. Vanwege de maatregelen omtrent Covid-19 is het aantal aanwezigen beperkt tot raads- en commissieleden en uitgenodigde vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. De avond is wel mee te luisteren via de link op onze website. Van de avond zal na afloop een verslag in deze krant verschijnen en het is mogelijk om na afloop de presentatie en een kort verslag per mail te ontvangen. Bent u daarin geïnteresseerd? Mail dan naar socialewegwijzer@scherpenzeel.nl