Informatie rond maatregelen corona-bestrijding

Home > Inwoners > Actualiteiten > Informatie rond maatregelen corona-bestrijding

Informatie rond maatregelen corona-bestrijding

RSS

Chatten met Moviera bij huiselijk geweld

Het is nu mogelijk om met hulpverleners van Moviera te chatten via www.moviera.nl. Deze hulpverleners geven via de chat tips en advies op hulpvragen over huiselijk geweld. Heb jij te maken met huiselijk geweld of merk je dat bij een ander gezin en wil je hulp/advies? Chat dan tijdens de dagelijkse openingsuren van 14.00 tot 22.00 uur met hulpverleners van Moviera of neem contact op via 088 374 4744 (anoniem en gratis). Bel bij spoed altijd 112.

Extra steunmaatregelen voor ondernemers

Het kabinet heeft aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Het gaat om o.a. extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups. Naast enkele andere maatregelen krijgen meer bedrijven een eenmalige gift als tegemoetkoming voor de gevolgen van maatregelen die het kabinet neemt om het coronavirus te bestrijden. Zie www.scherpenzeel.nl/coronavirus onder het kopje ‘ondernemers’.

Onderhoud van groen

Het groenonderhoud in de gemeente kan momenteel niet worden uitgevoerd door de eigen groendienstmedewerkers. Zij werken vanuit de Wet Sociale Werkvoorziening en beschut Participatiewet, waardoor de gemeente haar verantwoordelijkheid wil nemen voor de veiligheid van de medewerkers. Ook de kwetsbare gezondheid van een deel van deze medewerkers heeft meegewogen bij deze beslissing. Om een grote achterstand in het groenonderhoud te voorkomen, is tijdelijk een aannemingsbedrijf uit de regio ingehuurd. 

Financiële zekerheid jeugdhulp en ondersteuning

Aanbieders van jeugdhulp en aanbieders van maatschappelijke ondersteuning krijgen van de gemeente financiële duidelijkheid. Hierdoor zijn zij in staat om te doen wat nodig is tijdens de coronacrisis. De gemeente compenseert aanbieders en rekent achteraf af, in lijn met de geldende compensatiemaatregelen van het Rijk. Zo kunnen de aanbieders tijdens de coronacrisis hun werk voortzetten en waar nodig extra zorg bieden. Door deze financiële zekerheid en ruimte, wordt voorkomen dat ze omvallen tijdens de corona crisis omdat zij niet al hun diensten kunnen bieden.

Dodenherdenking via live stream

De dodenherdenking op 4 mei wordt dit jaar in een andere vorm gehouden. Vanwege de maatregelen tegen corona, is er geen herdenking bij het monument aan de Molenweg. Wel legt de burgemeester hier een krans. U kunt deze plechtigheid via computer of telefoon volgen via een live stream. Hier volgt nog meer informatie over. Belangrijk is om niet tijdens dodenherdenking naar de grote kerk of het monument te gaan, maar thuis te blijven.