In november praten we verder over de toekomst van Scherpenzeel

Home > Inwoners > Actualiteiten > In november praten we verder over de toekomst van Scherpenzeel

In november praten we verder over de toekomst van Scherpenzeel

RSS
Dit item is verlopen op 16-12-2019.

Gemeente Scherpenzeel denkt na over haar toekomst. In 2018 zijn we uitgebreid in gesprek gegaan met elkaar over onze ambities en visie voor de toekomst. Dat resulteerde begin dit jaar in de Toekomstvisie 2030. Vervolgens heeft het verdiepingsonderzoek plaatsgevonden: hoe kunnen we de ambities en visie realiseren? Daarbij zijn verschillende opties bekeken, en zijn uiteindelijk twee opties overgebleven: zelfstandig blijven of herindelen met Barneveld.

Deze opties worden nu nader onderzocht. Een echte keuze kan immers pas worden gemaakt als alle consequentie duidelijk in beeld zijn; zolang dit beeld niet compleet is, is het te vroeg om te speculeren over wat het beste is voor Scherpenzeel.

Gemeenteraad en college onderzoeken op dit moment samen wat de precieze gevolgen zijn van beide opties: zelfstandig blijven, of herindelen met Barneveld. We kijken voor beide scenario’s naar bestuurskracht, naar hoe de organisatie er uit zou gaan zien, naar gevolgen voor bijvoorbeeld dienstverlening, voorzieningen en de nabijheid van bestuur, en natuurlijk naar de betaalbaarheid van beide opties. We willen de uitkomsten hiervan in november presenteren. We gaan dan, op basis van deze analyse, graag met u, de Scherpenzeelse samenleving, in gesprek over de bestuurlijke toekomst van Scherpenzeel.

Heeft u vragen, of zijn er zaken die we wat u betreft vooral moeten meenemen in onze analyse? Vanzelfsprekend horen we dat graag! Stuur ons een bericht via een e-mail naar toekomstvisie@scherpenzeel.nl of per post aan Gemeente Scherpenzeel, postbus 100, 3925 ZJ Scherpenzeel (o.v.v. Toekomstvisie).