Huishoudelijke hulp voor mantelzorgers

Home > Inwoners > Actualiteiten > Huishoudelijke hulp voor mantelzorgers

Huishoudelijke hulp voor mantelzorgers

RSS
Dit item is verlopen op 31-05-2017.

In de gemeente Scherpenzeel is er een nieuwe regeling voor huishoudelijke hulp voor mantelzorgers. Met deze regeling kunnen mantelzorgers vanaf 18 jaar huishoudelijke hulp inkopen tegen het gereduceerde tarief van € 7,50 per uur. De gemeente is verplicht om mantelzorgers te ondersteunen en start daarom deze nieuwe regeling. Wethouder H.J.C. Vreeswijk zegt: “Mantelzorgers zijn heel belangrijk voor de naaste. Daarom bieden wij de mogelijkheid om deze “zorgers” te ondersteunen met hulp in het huishouden. U kunt dan “zorgen” en wordt zelf geholpen met uw eigen taken”.

Inwoners komen in aanmerking voor deze regeling wanneer zij meer dan 8 uur per week en minimaal 3 maanden of langer zorgt voor een naaste, dit kan een partner, een ouder of kind zijn. Maar ook een vriend(in) of buur. De zorg die een mantelzorger geeft, is meer dan de gebruikelijke zorg en hiervoor krijgt de mantelzorger niet betaalt. Deze regeling geldt voor mantelzorgers van huishoudens die (nog) niet in aanmerking komen voor een Wmo voorziening voor huishoudelijke hulp of begeleiding.

De huishoudelijke hulp wordt alleen geleverd op een adres in de gemeente Scherpenzeel. Maar degene voor wie intensief wordt gezorgd, hoeft niet persé in Scherpenzeel te wonen en/of (nog) zelfstandig te wonen. De gemeente Scherpenzeel heeft  contracten met drie organisaties voor huishoudelijke hulp. Mantelzorgers kunnen één van deze aanbieders kiezen.

Het doel van deze regeling is het verminderen of voorkomen van overbelasting bij mantelzorgers. Wanneer u vragen heeft over deze regeling of wanneer u zich wilt aanmelden voor deze regeling kunt u terecht bij het Steunpunt Mantelzorg en Vrijwilligers. Elders op de website staat meer informatie en de informatiefolder over deze regeling.