Hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie

Home > Inwoners > Actualiteiten > Hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie

Hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie

RSS
Dit item is verlopen op 28-06-2019.

De onafhankelijke commissie bezwaarschriften houdt woensdag 26 juni 2019 een hoorzitting in Kulturhus De Breehoek. 

  • De volgende bezwaarschriften worden behandeld:
  • 19.15 uur: Bezwaarschrift ingediend door de heer en mevrouw Van de Vliert, Kolfschoterdijk 14 te Scherpenzeel tegen het besluit van het college m.b.t. het verlenen van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een beplantingsplan Dashorsterweg/Kolfschoterdijk.
  • 19.45 uur: Bezwaarschrift ingediend door PoelWeb te Scherpenzeel tegen het besluit van het college van 18-04-2019 met betrekking tot de verleende omgevingsvergunning voor het tijdelijk gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met de regels van ruimtelijke ordening.
  • 20.15 uur: Bezwaarschrift ingediend door de heer en mevrouw Van Leeuwen namens Blokker/Intertoys Scherpenzeel, tegen het besluit van 18-04-2019 met betrekking tot de verleende omgevingsvergunning ten behoeve van een webshop op het perceel Holleweg 9 te Scherpenzeel.