Heeft u een gouden envelop?

Home > Inwoners > Actualiteiten > Heeft u een gouden envelop?

Heeft u een gouden envelop?

RSS
Dit item is verlopen op 31-03-2020.

Wat voor soort huizen komen er in Scherpenzeel? Hoe moeten we ons groen inrichten? Hoe blijft Scherpenzeel goed bereikbaar in de toekomst? En op welke manier werken we samen aan onze leefomgeving? Wij zijn aan de slag met de Omgevingsvisie voor Scherpenzeel! 

Heeft u een gouden envelop? 

Natuurlijk hebben inwoners, bedrijven en partners een belangrijke rol in het maken van deze visie. Dit keer is er geen algemene bijeenkomst, maar hebben we gekozen voor een exclusieve uitnodiging. Van alle inwoners uit Scherpenzeel tussen de 18 en 100+ jaar, ontvangen 1.000 inwoners een uitnodiging voor de MeetUp ‘Leef  je omgeving’ namens de burgemeester. Misschien heeft u een gouden envelop ontvangen of krijgt u er later deze week nog een bezorgd… Deze 1.000 inwoners zijn blind gekozen, met een gelijke man/vrouw-verdeling en verdeeld over drie leeftijdscategorieën (jong – middel – ouder). Zo hopen we een mix van inwoners die Scherpenzeel goed representeren te spreken. Heeft u geen uitnodiging ontvangen? Er volgt in april een bijeenkomst (SlotMeetUp) waar iedere inwoner welkom is. Hierover volgt later meer informatie!

MeetUp ‘Leef je omgeving’

Tijdens deze MeetUp (bijeenkomst) gaan we met de genodigde inwoners en een selecte groep vertegenwoordigers van verenigingen en organisaties uit Scherpenzeel om tafel. We zijn erg benieuwd wat zij te vertellen hebben over de toekomstige inrichting van het grondgebied van Scherpenzeel. Dat gaat bijvoorbeeld over type woningen, de inrichting van ons groen, onze luchtkwaliteit, mogelijke plekken voor energieopwekking en het gebruik van ons buitengebied. Dat is belangrijke informatie voor in onze Omgevingsvisie. In deze visie bepalen wij uiteindelijk, samen met inwoners, bedrijven en partners, hoe de toekomst eruit ziet voor de verschillende gebieden van Scherpenzeel.

Raad bepaalt uitgangspunten

We maken de Omgevingsvisie samen. We gaan graag met elkaar in gesprek, maar niet zonder de kaders van de raad. De gemeenteraad stelt de uitgangspunten vast (kaders) waarbinnen we samen met inwoners, bedrijven en andere partners invulling geven aan de visie. Op 19 december 2019 heeft de gemeenteraad de ‘Nota van Uitgangspunten Omgevingsvisie’ vastgesteld. In dit document staat bijvoorbeeld dat het belangrijk is om te kijken naar de verschillende ‘soorten’ gebieden in Scherpenzeel (bijv. buitengebied of centrum). Ook staat er op welke manier de visie moet worden gemaakt en in grote lijnen waar bepaalde functies wel of niet passen. U vindt dit document op onze website www.scherpenzeel.nl/omgevingswet.

Is dat nodig, weer zo’n visie?

De Omgevingsvisie komt in de plaats van de huidige Structuurvisie en geldt voor het hele grondgebied van Scherpenzeel. Bij nieuwe plannen, ontwikkelingen en vraagstukken werkt de Omgevingsvisie als een kompas: waar gaan we wel voor en wat past niet? Dat is handig omdat deze visie naar alle belangrijke factoren in de leefomgeving tegelijk kijkt. Natuurlijk beginnen we niet vanaf nul. De Toekomstvisie 2030 en de Structuurvisie uit 2013 vormen een vertrekpunt voor de Omgevingsvisie. Een andere belangrijke reden om een Omgevingsvisie te maken is de nieuwe Omgevingswet.

Omgevingswattes?! De nieuwe Omgevingswet

In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Misschien heeft u er al wel eens van gehoord. Het is de wet waarin veel bestaande wetten op het gebied van ruimte en leefomgeving simpeler en gebundeld worden. Wet- en regelgeving wordt hierdoor niet alleen overzichtelijker en transparanter, ook ontstaat er meer ruimte voor ideeën uit de samenleving. Het maken van een Omgevingsvisie is een belangrijke eerste stap in de voorbereidingen voor de invoering van deze wet.

Vragen, suggesties, informatie of opmerkingen?

Wilt u graag iets kwijt over uw leefomgeving? Heeft u een vraag over de Omgevingsvisie van Scherpenzeel en hoe ver we daarmee zijn? Of bent u op zoek naar meer informatie? U kunt uw idee, vraag of opmerking altijd mailen naar omgevingsvisie@scherpenzeel.nl of kijk op de website www.scherpenzeel.nl/omgevingswet.