Groot onderhoud aan de weg Kolfschoten

Home > Inwoners > Actualiteiten > Groot onderhoud aan de weg Kolfschoten

Groot onderhoud aan de weg Kolfschoten

RSS
Dit item is verlopen op 30-09-2018.

De werkzaamheden starten op 17 september 2018 en duren ongeveer zes weken. De werkzaamheden vinden op werkdagen overdag plaats.

Tijdens de werkzaamheden blijven de percelen toegankelijk vanuit één richting met uitzondering van een korte periode waarin het noodzakelijk is dat de weg gedurende korte tijd volledig afgesloten is.

De omleiding wordt met borden aangegeven.

Ten noorden van de kruising met de Kolfschoterdijk wordt de complete weg opnieuw aangelegd, ten zuiden van de kruising met de Kolfschoterdijk wordt de deklaag van het asfalt vervangen. Daarnaast komen er langs beide zijden van de weg nieuwe bermbetonblokken.