Grondprijzenbrief 2018

Home > Inwoners > Actualiteiten > Grondprijzenbrief 2018

Grondprijzenbrief 2018

RSS
Dit item is verlopen op 09-05-2018.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 februari 2018 de Grondprijzenbrief 2018 vastgesteld.

Toelichting

Jaarlijks stelt het college de Grondprijzenbrief vast. De Grondprijzenbrief 2018 is gebaseerd op het grondprijsbeleid dat vastgelegd is in de Nota grondbeleid 2018-2021. De Grondprijzenbrief gaat in op onder andere de prijzen voor woningbouw, pacht en maatschappelijke functies.

U kunt de Grondprijzenbrief inzien

De Grondprijzenbrief 2018 ligt met ingang van heden voor een ieder tijdens de openstellingsuren in het gemeentehuis (Buitenplaats), Stationsweg 389a ter inzage.