Gewijzigde standplaatsvergunning The Grillmaster op de Beukenlaan

Home > Inwoners > Actualiteiten > Gewijzigde standplaatsvergunning The Grillmaster op de Beukenlaan

Gewijzigde standplaatsvergunning The Grillmaster op de Beukenlaan

RSS
Dit item is verlopen op 20-03-2019.

Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening en de Notitie Standplaatsenbeleid 1997 is op 31 januari 2019 voor het kalenderjaar 2019 vergunning verleend aan The Grillmaster voor het innemen van een standplaats op de Beukenlaan gedurende een 1 dag in de week met ingang van 1 februari 2019.

Een belanghebbende kan binnen zes weken na de datum van bekendmaking van de vergunning aan aanvrager bij burgemeester en wethouders bezwaar maken. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van Scherpenzeel, Postbus 100, 3925 ZJ Scherpenzeel. De stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis.