Geslaagde Boomfeestdag

Home > Inwoners > Actualiteiten > Geslaagde Boomfeestdag

Geslaagde Boomfeestdag

RSS
Dit item is verlopen op 25-03-2019.

Dinsdag 12 maart heeft op het terrein van Landgoed Scherpenzeel aan de Kolfschoterdijk in Scherpenzeel de Boomfeestdag plaatsgevonden. Alle Basisscholen uit Scherpenzeel deden hieraan zeer enthousiast mee. De vele leerlingen uit groep 8 gingen met de schep in de hand aan de slag met het planten van vele bomen en struiken.

Biodiversiteit

Het plantwerk vond plaats in het kader van natuurontwikkeling. Bij deze locatie aan de Kolfschoterdijk is specifiek aandacht voor Biodiversiteit. Er worden daarom niet alleen bomen aangeplant, maar ook diverse struiken die waardevol zijn voor bijen, vlinders en andere insecten. Verder is dit bos belangrijk voor grof wild zoals reeën, vossen en als de omstandigheden geschikt zijn komen er misschien wel dassen wonen.

Duurzaamheidsbeleid

Groen en duurzaamheid spelen een belangrijke rol in de gemeente Scherpenzeel. Het organiseren van de Boomfeestdag maakt daar onderdeel van uit. Deze dag is dan ook één van de speerpunten uit het coalitieakkoord van de gemeente. De aanplant van bomen is belangrijk. Bomen zorgen in belangrijke mate voor een goed leefklimaat. Willen we in de toekomst goed kunnen leven dan zijn bomen daarbij onmisbaar. Gemeente Scherpenzeel vindt het belangrijk om de jeugd bij groen en natuur te betrekken. De jeugd heeft de toekomst; over enkele jaren bepalen zij immers hoe Nederland eruit gaat zien. De boomfeestdag helpt mee om de belangrijkheid van de natuur in te zien.

Imkervereniging

De aanwezigheid van de Imkervereniging maakte de dag compleet. Met veel interessante weetjes over bijen en hun belangrijke bijdrage aan ons leven wisten zij de kinderen op een leuke wijze te interesseren. Door de enthousiaste deelname van alle kinderen, de leerkrachten, de eigenaren van Landgoed Scherpenzeel, de Imkervereniging en de medewerkers van de gemeente Scherpenzeel, kijkt eenieder terug op een geslaagde Boomfeestdag 2019.