Gescheiden inzameling succesvol dankzij u

Home > Inwoners > Actualiteiten > Gescheiden inzameling succesvol dankzij u

Gescheiden inzameling succesvol dankzij u

RSS
Dit item is verlopen op 01-03-2021.

Je hoort en leest wel eens dat afvalscheiding geen zin zou hebben. De gemeente  Scherpenzeel  wil voorkomen dat op basis van dit soort berichten verkeerde conclusies worden getrokken. Want het tegendeel is waar, afval scheiden is en blijft heel belangrijk en in Scherpenzeel en de rest van Nederland zijn we er nog eens heel goed in ook. De gemeente Scherpenzeel bedankt al haar inwoners en hoopt ook in 2021 dat inwoners hun best blijven doen om afval zo goed als mogelijk gescheiden aan te bieden.

Minder restafval

De hoeveelheid restafval is door het in 2019 ingezette beleid gigantisch afgenomen. Nu de trend naar meer afvalscheiding en minder restafval is ingezet, is de volgende stap het verbeteren van de kwaliteit van uw gescheiden afval. Uiteindelijk is het doel dat er geen grondstoffen meer worden verbrand. 

Dat de ingezamelde materialen weer opnieuw worden gebruikt, zodat de cirkel echt rond is. Daar kan iedereen een steentje aan bijdragen.

Steentje bijdragen

Door goed afval te scheiden doet u als inwoner van Scherpenzeel nu al een zeer belangrijke bijdrage. Hoe beter gescheiden de stromen die we bij u thuis ophalen of die u naar een daarvoor bestemde container brengt, hoe beter ze gerecycled kunnen worden.

Kosten

Helaas is het niet zo dat de afvalstoffenheffing hierdoor meteen omlaag kan, wel zorgen we er samen voor dat deze minder stijgt. Door landelijk stijgende kosten voor het verwerken van afval en minder inkomsten bij herbruikbare grondstoffen stijgt de afvalstoffenheffing in bijna heel Nederland.

Twijfelt u over in welke bak of zak iets moet? Kijk op www.scherpenzeel.nl of www.afvalscheidingswijzer.nl/