GemeenteBelangen Scherpenzeel, ChristenUnie en PRO Scherpenzeel bereiken akkoord

Home > Inwoners > Actualiteiten > GemeenteBelangen Scherpenzeel, ChristenUnie en PRO Scherpenzeel bereiken akkoord

GemeenteBelangen Scherpenzeel, ChristenUnie en PRO Scherpenzeel bereiken akkoord

RSS
Dit item is verlopen op 31-05-2018.

GemeenteBelangen Scherpenzeel, ChristenUnie en PRO Scherpenzeel hebben overeenstemming bereikt over een coalitieprogramma dat de titel “Sociaal, Duurzaam en Ondernemend” draagt. Het akkoord wordt maandagavond 7 mei 2018 gepresenteerd.

De afgelopen weken is, onder leiding van de heer J.P. (Hans) van Velden (eerst als informateur, en later als formateur), op een constructieve manier gewerkt aan de totstandkoming van een ambitieus coalitieakkoord tussen GBS, CU en PRO Scherpenzeel.

Sociaal, Duurzaam en Ondernemend

Het overleg heeft geresulteerd in een coalitieakkoord van de drie partijen voor de periode 2018-2022 met het motto “Sociaal, Duurzaam & Ondernemend”. In dit akkoord wordt in vijf hoofdstukken (Wonen, Werken, Samenleven, Bestuur & Dienstverlening en Duurzaamheid) richting gegeven aan het de komende jaren te voeren beleid.

Van Velden: “Er is door de verschillende fractievertegenwoordigers intensief, constructief en in een open en goede sfeer van gedachten gewisseld over onderwerpen die ertoe doen, over hoofdlijnen van beleid en over concrete zaken, die het verdienen om een plaats te krijgen in het coalitieakkoord”.

Presentatie

Het coalitieakkoord wordt op maandag 7 mei 2018 door de fractievoorzitters van GBS, CU en PRO gepresenteerd als resultaat van het formatieoverleg. Bij die gelegenheid wordt ook informatie gegeven over de kandidaat-wethouders.

Het coalitieakkoord wordt naar verwachting besproken in de raadsvergadering van donderdag 17 mei 2018. In deze vergadering worden ook de wethouders benoemd.

Van Velden: “Hiermee komt een einde aan mijn rol als (in)formateur. Ik zie terug op een intensieve, maar vooral boeiende periode, waarin is gestreefd om Scherpenzeel zowel naar binnen als naar buiten toe te voorzien van een stabiele coalitie en een stabiel college, dat bestuurskracht uitstraalt en daadkrachtig en slagvaardig opereert. Het is nu aan het college en de gemeenteraad om dat ook daadwerkelijk waar te maken”.