Foodvalley maakt werk van het Klimaatakkoord

Home > Inwoners > Actualiteiten > Foodvalley maakt werk van het Klimaatakkoord

Foodvalley maakt werk van het Klimaatakkoord

RSS
Dit item is verlopen op 30-09-2019.

Regio Foodvalley gaat een Regionale Energie Strategie (RES) opstellen. De Regionale Energie Strategie (RES) is het plan van onze regio om aan de doelstellingen van het klimaatakkoord te voldoen. Bedrijven, waterschappen, gemeenten en inwoners werken samen om dit plan te maken voor onze regio.

Duurzame energie

Volgens het Klimaatakkoord dat in juni is gepresenteerd, moeten dertig regio’s in Nederland er samen voor zorgen dat er in 2030 35 TWH duurzame energie op land wordt opgewekt. De RES moet duidelijkheid geven over de hoeveelheid duurzame energie die een regio kan opwekken in 2030. In Regio Foodvalley liggen de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen.

Startdocument eerste stap

De regiogemeenten hebben samen met de provincies, het waterschap en de netwerkbeheerders een proces voorbereid dat moet leiden tot een RES. Dit proces is beschreven in het Startdocument RES Foodvalley. Na de zomervakantie nemen de gemeenten, provincies en het waterschap een definitief besluit of ze op basis van het startdocument deel willen nemen aan het gezamenlijke proces. Volgens het Klimaatakkoord hebben alle regio’s uiterlijk 1 juni 2020 een concept-RES.