Financiële regeling voor clubs en verenigingen

Home > Inwoners > Actualiteiten > Financiële regeling voor clubs en verenigingen

Financiële regeling voor clubs en verenigingen

RSS

De provincie Gelderland geeft subsidie aan gemeenten voor de ‘COVID-19 Steun gemeente’.

Wij hebben deze subsidie bij de provincie Gelderland van € 27.969,- aangevraagd voor de organisaties in cultuur, sport, recreatie en toerisme of gemeenschapsvoorzieningen, die schade lijden door de COVID-19 maatregelen.

Voor de tegemoetkomingsregeling gelden de volgende regels:

  • De organisatie is gevestigd in de gemeente Scherpenzeel.
  • De organisatie heeft geen doel om winst te maken.
  • Het omzetverlies dat door de COVID-19 maatregelen is ontstaan, kunt u bewijzen met uw begroting.
  • Er bestaat geen andere (Rijks/provinciale) regeling die dit omzetverlies kon opvangen

Het totale bedrag van € 27.969,- verdelen we naar rato onder de goedgekeurde aanvragen.

Deze subsidie kunt u tot en met 31 oktober 2020 aanvragen. Op zijn laatst op 14 december maken we bekend of u de tegemoetkomingsregeling krijgt.

De regeling kan aangevraagd worden via de volgende link:

www.scherpenzeel.nl/tegemoetkoming-COVID19-organisaties