Feiten rond biomassa in Scherpenzeel

Home > Inwoners > Actualiteiten > Feiten rond biomassa in Scherpenzeel

Feiten rond biomassa in Scherpenzeel

RSS
Dit item is verlopen op 30-09-2019.

De woningen in de nieuwe wijk Akkerwinde worden gasloos gebouwd. Ze zijn dus niet aangesloten op het aardgasnet, want dat is niet meer toegestaan. Voor verwarming kunnen de (toekomstige) bewoners kiezen voor aansluiting op een warmtenet. Deze wordt gevoed door een buurtwarmte-unit, geplaatst aan de Groeperlaan. Hoe zit het nu precies?

Buurtwarmte-unit

De naam bio-energie installatie wordt veel gebruikt voor deze buurtwarmte-unit, maar dat is niet juist. Het verschil met bijvoorbeeld de bio-energie installaties in Ede is dat daarmee per installatie 7000 woningen en bedrijven kunnen worden verwarmd. De buurtwarmte-unit in Akkerwinde is straks voor 200-250 woningen en daarmee kleinschaliger. De unit bestaat uit een paar containers en wordt ingepast in de omgeving.

Andere bronnen

Deze unit is aangesloten op een toekomstbestendig groen warmtenet, waar op termijn allerlei duurzame bronnen op kunnen worden aansloten. Nu wordt gestart met buurtwarmte-units op duurzaam resthout. Op deze unit is ook restwarmtelevering door de Scherpenzeelse industrie mogelijk. Verder onderzoekt Warmtebedrijf Scherpenzeel of er op termijn nog andere bronnen worden aangekoppeld; denk bijvoorbeeld aan geothermie (aardwarmte).

Terugplant van bomen

Belangrijk om te weten is dat er nooit speciaal bomen worden gekapt voor bio-energie. Wanneer er door een bosbeheerder om andere redenen wel wordt gekapt, zorgt de Wet Natuurbescherming ervoor dat er bij bos-onderhoud bomen worden teruggeplant en dat er voldoende resthout op de bosbodem achterblijft om verschraling hiervan tegen te gaan. Bos-onderhoud betekent dus soms het snoeien van tak- en tophout, en soms het verwijderen van hele bomen. In dat laatste geval worden in Nederland de goede gedeelten van de stam gebruikt in meubels, planken (cascadering), wat juist zorgt voor CO₂-vastlegging. Snippers uit gesnoeid tak- en tophout kunnen daardoor duurzaam worden ingezet voor groene warmte.

CO₂-neutraal

De CO₂ die vrijkomt bij verbranding is evenveel als was opgeslagen in de snippers. Zolang er meer bijgroeit dan benut wordt, en dat is in Nederland het geval, wordt deze CO₂ opgenomen in de zogenaamde korte koolstofkringloop. Dit betekent dat deze resthoutsnippers hernieuwbaar zijn (het groeit weer aan) en groene warmte een CO₂-neutrale manier van verwarmen is. Dit resulteert er straks naar verwachting in dat aangesloten woningen tot wel 90% CO₂-uitstoot besparen - geen 100%  vanwege het transport dat wordt meegeteld.

Nooit duurder

Huishoudens die zijn aangesloten op het warmtenet zijn nooit duurder uit dan huishoudens die nog aangesloten zijn op aardgas. Voor Warmtebedrijf Scherpenzeel geldt het Niet Meer Dan Anders-principe (NMDA). Dit betekent: voor de warmtelevering wordt nooit meer in rekening gebracht dan de geldende gasprijzen. Dit is gewaarborgd in de Nederlandse Warmtewet.

Rook en geur

De unit aan de Groeperlaan stoot bij regulier gebruik geen rook of roet uit, hooguit wat waterdamp en de hoeveelheid CO2 die was opgeslagen in de houtsnippers. Bij het opstarten van de ketel is de verbranding tijdelijk onvolledig en is er onder bepaalde weersomstandigheden mogelijk een licht openhaardgeur waarneembaar; dit duurt dan doorgaans een paar uur.

De groene warmte in Scherpenzeel is de vrije keuze van de projectontwikkelaar van Akkerwinde. In eerste instantie wordt voor project Akkerwinde uitgegaan van het aansluiten van ongeveer 144 woningen op groene warmte, maar de gemeente en Warmtebedrijf Scherpenzeel hebben als doel om het warmtenet verder uit te breiden. Ook project Op Zuid (nieuwbouw op voormalig terrein kwekerij Stuivenberg) wordt aangesloten. Meer informatie staat op www.warmtebedrijfscherpenzeel.nl.