Eppie Klein wordt waarnemend burgemeester van Scherpenzeel

Home > Inwoners > Actualiteiten > Eppie Klein wordt waarnemend burgemeester van Scherpenzeel

Eppie Klein wordt waarnemend burgemeester van Scherpenzeel

RSS

Eppie Klein is donderdagavond 14 januari door de commissaris van de Koning, John Berends, benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Scherpenzeel per 18 januari 2021.

Eppie Klein (65, lid van de SGP, wonende in Doornspijk) is van 2001 tot en met 2015 Lid geweest van Provinciale Staten in Gelderland. Hij was in 2006 waarnemend burgemeester van de gemeente Lingewaal en in 2007 waarnemend burgemeester van de gemeente Renkum. Sinds 2007 is hij adviseur, mediator en coach binnen het onderwijsveld, het openbaar bestuur en het MKB.

Voormalig waarnemend burgemeester Harry de Vries heeft op 17 december 2020 te kennen gegeven zijn taken neer te leggen en is inmiddels ontheven van de waarneming van het burgemeestersambt in de gemeente Scherpenzeel.

Op 12 januari jl. heeft Gedeputeerde Staten besloten tot een bestuurlijke fusie tussen Barneveld en Scherpenzeel, met specifiek aandacht voor een vernieuwd dorpenbeleid ten behoeve van het behoud en de versterking van zeggenschap en voorzieningen. John Berends heeft in aansluiting op dit besluit in goed overleg met een delegatie van de gemeenteraad van Scherpenzeel besloten om een nieuwe waarnemend burgemeester te benoemen per 18 januari 2021. De duur van de benoeming van Eppie Klein sluit in principe aan bij het traject dat wordt doorlopen in het kader van de voorgenomen bestuurlijke fusie tussen Scherpenzeel en Barneveld.

Zowel de gemeente Scherpenzeel als de commissaris van de Koning zien in Eppie Klein met zijn mediation-achtergrond de kandidaat die de gemeente Scherpenzeel op dit moment nodig heeft: hij past bij de gemeente Scherpenzeel en bij de opdrachten waar Scherpenzeel nu voor staat.
Eppie Klein is een onafhankelijke ervaren bestuurder met autoriteit die in staat is om de rust te bewaren, de onderlinge verhoudingen te verzachten én te herstellen en tegenstanders te verbinden. Deze vaardigheden komen goed van pas in het herindelingstraject waar de gemeente Scherpenzeel zich op dit moment in bevindt. Ook sluit dit aan bij het in november 2020 uitgebrachte advies van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur naar aanleiding van de politiek-bestuurlijke conflicten en onvrede in Scherpenzeel.

Het benoemen van een waarnemend burgemeester behoort tot de rijkstaken van de commissaris van de Koning.