Enquête windmolens en zonneparken

Home > Inwoners > Actualiteiten > Enquête windmolens en zonneparken

Enquête windmolens en zonneparken

RSS
Dit item is verlopen op 26-03-2020.

De gemeente Scherpenzeel wil dat zoveel mogelijk van de energie die er verbruikt wordt, duurzaam is opgewekt. Dit kunnen we bereiken door energie te besparen en tegelijkertijd meer energie duurzaam op te wekken. Bijvoorbeeld door windmolens en velden met zonnepanelen. Dat is een grote uitdaging waar de hulp van inwoners bij nodig is.

Binnen de regio Foodvalley (waar Scherpenzeel bij hoort) wordt nagedacht over een gezamenlijke aanpak van opwekking van duurzame energie. Dit noemen we de RES (regionale energie strategie) Foodvalley. Deze richt zich op mogelijke locaties voor windmolens en zonnevelden, omdat energie uit wind en zon momenteel bewezen technologieën zijn. Iedere twee jaar kunnen nieuwe energiebronnen toegevoegd worden. Met deze regionale bijdrage wordt meegewerkt aan de landelijke opgave van de overstap van fossiele naar duurzame energiebronnen.

Momenteel brengen wij in beeld hoe Scherpenzelers over dit thema denken. Onder meer door de antwoorden die in deze enquête gegeven kunnen worden.