Enquête-uitslag opwek duurzame energie

Home > Inwoners > Actualiteiten > Enquête-uitslag opwek duurzame energie

Enquête-uitslag opwek duurzame energie

RSS
Dit item is verlopen op 01-12-2020.

Uit een enquête dit voorjaar over de opwek van duurzame energie in Scherpenzeel blijkt dat een overgrote meerderheid van de respondenten voorkeur heeft voor zonnepanelen op daken. Het liefst ziet men grote daken zoals op bedrijventerreinen en agrarische gebouwen volgelegd worden met zonnepanelen. Dit heeft de voorkeur boven zonnevelden en energie uit wind.

Van de 171 mensen die de enquête hebben ingevuld via de website van de gemeente, vindt 70 procent het (heel) belangrijk dat de gemeente zich actief inzet voor meer opwek van duurzame energie in Scherpenzeel. 

Op de vraag welk type duurzame energieopwekking geschikt is om in de gemeente Scherpenzeel toe te passen, kiest 64 procent voor opwek via grootschalige zonnedaken op bestaande daken. 15 procent kiest voor windenergie via een of meerdere (grote of kleinere) windmolens. Zonnevelden op de grond scoren het laagste met bijna 3 procent. Ook geeft ruim 15 procent aan liever helemaal geen opwek van zon- of windenergie te willen zien in Scherpenzeel.

Meer verdeeldheid is te vinden in de vraag wat belangrijke voorwaarden moeten zijn bij de grootschalige opwek van de groene energie. Zo’n 30 procent vindt dat de duurzame energieopwek goed in het landschap moet passen. Ook de opbrengst voor de gemeenschap en de mogelijkheid om als inwoner financieel mee te kunnen doen (bijv aandelen) is belangrijk voor 15 en 9 procent.

De resultaten van de enquête gebruiken we bij het opstellen van onze Scherpenzeelse Energievisie en de regionale energiestrategie Foodvalley (RES). De gemeenteraad van Scherpenzeel heeft 29 september ingestemd met het proces om verder te werken aan de RES. Dit betekent dat we onderzoeken of er windmolens en zonnevelden in Scherpenzeel mogelijk zijn en onder welke voorwaarden en kaders. Om hier nog verder over door te praten, is het belangrijk om te weten hoe de Scherpenzelers over dit vraagstuk denken. Daarvoor staat een enquête met meer gerichte vragen over bijvoorbeeld locaties in Scherpenzeel voor u klaar op www.duurzaamscherpenzeel.nl. De tussenresultaten van deze enquête worden gepresenteerd tijdens de informatieavond van de gemeenteraad op 24 november.