Enquête over windmolens en zonnevelden

Home > Inwoners > Actualiteiten > Enquête over windmolens en zonnevelden

Enquête over windmolens en zonnevelden

RSS

Gemeente Scherpenzeel wil in 2050 energieneutraal zijn. De online enquête ‘Windmolens en zonnevelden in ons buitengebied’ is een onderdeel van de bredere aanpak om dit doel te bereiken. Hoe gaan we dat met elkaar doen? Welke criteria zijn belangrijk? De enquête staat op www.duurzaamscherpenzeel.nl en is open tot en met 20 november.

Klimaatakkoord

Voordat u de enquête invult, nemen we u mee naar het begin. In 2016 heeft de Nederlandse Overheid het VN-Klimaatakkoord in Parijs ondertekend. Met als doel de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden Celsius.  Nederland heeft deze afspraak vertaald naar de Klimaatwet. In deze wet is vastgelegd dat wij in 2030 49% CO2-vermindering ten opzichte van 1990 hebben bereikt.

Ook is afgesproken dat we in Nederland meer duurzame energie opwekken. Er komen windturbines op zee. Meer zonnepanelen op daken. En we gaan meer energie besparen. Helaas is dit niet voldoende om de opwarming te beperken. Gemeenten gaan ook lokaal een bijdrage leveren aan het opwekken van duurzame energie.

Ambitie gemeente Scherpenzeel

Dit voorjaar heeft de gemeenteraad in Scherpenzeel besloten om aan te sluiten bij het Gelderse doel om in 2030  55% CO2-vermindering te bereiken. En in 2050 willen we energieneutraal zijn. Dat betekent dat we alle energie, die in de gemeente wordt gebruikt voor het verwarmen van woningen, gebruik van elektrische apparaten, vervoer, bedrijven, de openbare verlichting enzovoorts, binnen de gemeente op willen wekken.

Op dit moment zijn de beschikbare technieken voor duurzame energie-opwekking beperkt: windmolens en zonnepanelen. We weten dat er in de toekomst wellicht ook andere technieken (kernenergie, geothermie, waterkracht, waterstof en bio-energie) breder inzetbaar of beschikbaar komen. We blijven deze technieken volgen en kunnen ze in de toekomst mogelijk gebruiken.

Enquête: geef uw mening

Door middel van deze enquête willen we ophalen wat u belangrijk vindt als er duurzame energie wordt opgewekt door zonnevelden of windmolens in onze gemeente. U vindt de enquête op www.duurzaamscherpenzeel.nl, deze heet: Enquête Zonnevelden en Windmolens. De invultijd is ongeveer 10 minuten.