Elektrisch vervoer neemt toe. Laadvisie: circa 100 laadpalen de komende tien jaar

Home > Inwoners > Actualiteiten > Elektrisch vervoer neemt toe. Laadvisie: circa 100 laadpalen de komende tien jaar

Elektrisch vervoer neemt toe. Laadvisie: circa 100 laadpalen de komende tien jaar

RSS

Elektrisch vervoer neemt toe. Voor de gemeente Scherpenzeel is dit belangrijk en daarom opgenomen als één van de tien onderwerpen in het Scherpenzeelse Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid. Met de Integrale Laadvisie, die binnenkort aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, wil de gemeente de komende tien jaar rond de honderd laadpalen in onze gemeente plaatsen.

Zo gaat de gemeente voorzien in een dekkend, toegankelijk en veilig netwerk van laadpalen voor alle elektrische voertuigen.

Om de druk op de openbare ruimte beperkt te houden is ons eerste uitgangspunt dat elektische rijders zo veel mogelijk laden op eigen terrein. Als een inwoner hier geen mogelijkheid toe heeft kan er een aanvraag voor een laadpunt op een openbare parkeerplaats worden gedaan. Daarnaast willen we ook databronnen en gebruiksdata van al geplaatste  laadpalen gebruiken om de behoefte te voorspellen en laadpunten  plaatsen voordat de vraag komt. Dit verkort de doorlooptijd en maakt de uitrol beter planbaar. 

We vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt over deze ontwikkelingen. Publieke laadpunten, vooral in en nabij woonwijken, worden niet altijd gewaardeerd. Daarom worden inwoners op de hoogte gehouden van de ontwerpverkeersbesluiten en verkeersbesluiten, die worden gepubliceerd in de Staatscourant en de gemeentepagina.

De inbreng van inwoners/omwonenden over de voorgenomen locaties voor laadpunten wordt per locatie steeds gewogen en meegenomen in de verdere uitwerking.