Eikenprocessierups voorkom klachten!

Home > Inwoners > Actualiteiten > Eikenprocessierups voorkom klachten!

Eikenprocessierups voorkom klachten!

RSS
Dit item is verlopen op 19-08-2019.

De afgelopen weken heeft de gemeente Scherpenzeel in de bebouwde kom van Scherpenzeel de eikenprocessierups preventief bestreden. Toch blijft er een kans dat u nog eikenprocessierupsen tegen kan komen. Door goed op te letten kunnen klachten voorkomen worden. Op een groot aantal eikenbomen in vrijwel geheel Nederland kan men in de maanden mei, juni en juli behaarde rupsen aantreffen.

Lichamelijke klachten

Na contact met de microscopisch kleine, pijlvormige brand-haren van deze rups kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. Er zijn vooral risico’s voor de gezond­heid in de periode dat de eikenproces­sierupsen brandharen krijgen (half mei-juni) en bij verdere verspreiding van deze brandharen uit lege nesten (juli-september).

Voorkom klachten

Door niet in aanraking te komen met de brandharen van de eikenprocessierups voorkomt u klachten. Als u rupsen aantreft laat ze dan met rust en vermijd elk contact met nesten en spinsels. Zorg bij een bezoek aan een (natuur-)gebied met eikenprocessierupsen voor goede bedekking van de hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten. Als u in de nabijheid van eikenbomen bent is het raadzaam om gewoon op de rijbaan, voet- fiets- en wandelpaden te blijven en eventuele rupsen niet aan te raken. Als u deze aantreft laat ze dan met rust en vermijd ook contact met eventuele (verlaten) nesten van rupsen en spinsels. Waarschuw kinderen voor het gevaar van de rups. Kies wanneer het mogelijk is voor een andere route waar geen besmette bomen staan. Ga na aanraking van de rupsen of haren niet krabben of wrijven, maar was of spoel de huid of ogen goed met water. Was zonodig ook kleren (liefst op 60 °C). Klachten verdwij­nen in het algemeen binnen twee weken. Een zachte crème met bijvoorbeeld menthol of een gel van Aloë Vera kan verlichting geven. Neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts.  

Eikenprocessierups herkennen

Eikenbomen met eikenprocessierup­sen zijn te herkennen aan de specifieke nesten op de stammen of dikkere takken: dichte spinsels van vervellings­huidjes, met brandharen en uitwerp­selen. Vanuit hun nesten gaan de rupsen ’s nachts in processie op zoek naar voedsel in de toppen van de boom.

Bestrijding

De gemeente voert jaarlijks in de gehele bebouwde kom een preventieve bestrijding uit. Bij ernstige overlast of een reëel gevaar voor de volksgezondheid kan de gemeente overgaan tot het laten wegzuigen van nesten. Bij beperkte overlast zal de gemeente niets doen. Natuurlijke vijanden van de rups kunnen dan ook tot ontwikkeling komen.

Heeft u op uw eigen perceel te maken met besmette eikenbomen, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de bestrij­ding. Wij raden u echter sterk af om de rupsen zelf te bestrijden. U kunt voor bestrijding zelf een deskundig bedrijf inschakelen. Eventueel kan de Gemeente u hierover informeren.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden: www.vggm.nl/eikenprocessierups en www.processierups.nu