Eerste statushouders ondertekenen Participatieverklaring

Home > Inwoners > Actualiteiten > Eerste statushouders ondertekenen Participatieverklaring

Eerste statushouders ondertekenen Participatieverklaring

RSS

Op donderdag 9 februari heeft de eerste groep statushouders de Participatieverklaring ondertekend. Het gaat om een groep van 12 personen woonachtig in Scherpenzeel van Syrische en Eritrese afkomst. Tijdens het traject zijn de deelnemers in vier workshops vertrouwd gemaakt met de normen en waarden van de Nederlandse samenleving. De statushouders ondertekenden de verklaring met veel enthousiasme en kregen daarna tulpen en stroopwafels aangeboden.

Betrokkenheid lokale partijen

In Scherpenzeel zijn veel lokale partijen bij de invulling van de workshops betrokken, zoals de bibliotheek, de Speelotheek, sportverenigingen en kerkelijke instellingen. Het traject is verzorgd door VluchtelingenWerk Oost Nederland. Wethouder Vreeswijk sprak zijn waardering uit voor de inzet en betrokkenheid van de lokale partijen, de mensen van Vluchtelingenwerk en natuurlijk de statushouders zelf.

Workshops kennismaken kernwaarden

De workshops zijn bedoeld om uit te leggen wat de kernwaarden in Nederland zijn en hoe dat in de praktijk vorm krijgt. Dit wordt concreet gemaakt door de kernwaarden te koppelen aan onderwerpen zoals: Burgerschap, Wonen, Werken, Leren, Gezondheid, Opvoeden en Vrije Tijd. De nadruk ligt daarbij op waarden zoals vrijheid, gelijkheid, solidariteit en participeren.

Verplicht

De participatieverklaring wordt een verplicht onderdeel van de inburgering en bestaat uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden. Via dit traject laten gemeenten nieuwkomers kennis maken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving.