Een vreemd voorjaar…..

Home > Inwoners > Actualiteiten > Een vreemd voorjaar…..

Een vreemd voorjaar…..

RSS

Terwijl de temperaturen al weken regelmatig de 20 graden overstijgen en het aantal zonuren in de maand april zo groot was dat de zonnepanelen het aanbod nauwelijks goed konden laten verwerken door het energienet maken wij een vreemd voorjaar mee.

Met de paasdagen konden we niet naar de kerk, de sportcompetities zijn afgebroken, de bekendmaking van de Koninklijke Onderscheidingen ging via een telefoongesprek en de 4 decorandi in onze gemeente moeten nog even wachten op de versierselen en oorkonde die bij dit feit horen. Koningsdag met stralend weer, maar niet in ons mooie park, geen aubade, geen kleedjesmarkt en ook de herdenking op 4 mei en het feest van Bevrijdingsdag op 5 mei, juist in dit bijzondere jaar van 75 jaar bevrijding, zijn sober en stil verlopen. Veel vergaderingen, waaronder ook van onze gemeenteraad, vinden plaats langs de digitale weg.

En dat allemaal vanwege het coronavirus dat ons land, deze wereld, in zijn greep heeft en inmiddels al veel meer dan 100.000 dodelijke slachtoffers gekost heeft, overigens niet alleen oudere en kwetsbare mensen, maar ook jongere mensen.

Een virus dat zo’n impact heeft op onze samenleving, waarbij maatregelen nodig zijn die bijna niemand van ons ooit in zijn of haar leven heeft meegemaakt.

Er wordt wat gevraagd van ons uithoudingsvermogen en ik wil ook graag langs deze weg mijn grote waardering uiten aan alle inwoners, jong en oud, die zich zo begripvol en gepast opstellen. Die begrijpen en dus ook de regels navolgen die er toe moeten leiden dat het coronavirus  in ieder geval onder controle komt. Dat is goed voor de oudere en kwetsbare medemensen onder ons, voor alle mensen in de medische wereld die al weken onder hoogspanning moeten werken en uiteindelijk is het goed voor ons allemaal, omdat alleen wanneer het virus enigszins onder controle komt het normale leven waar we allemaal zo naar uitzien weer stap voor stap terug kan keren.

Terwijl ik dit schrijf zijn sportverenigingen druk bezig om het de jongste kinderen weer mogelijk te maken te sporten en komt de heropening van de basisscholen in zicht na deze voorjaarsvakantie.

Ik spreek de hoop uit dat de volgende stappen om tot verlichting van de maatregelen te komen in mei en juni verder vorm zullen krijgen, maar…..dat hangt mede van ons gedrag af. Verder zal deze crisis ons allemaal tot nadenken moeten stemmen, dat is aan ieder van ons zelf, maar de ernst van deze crisis en de gevolgen die we sociaal-maatschappelijk en economisch nog lang zullen voelen vraagt om herbezinning…..en niet alleen zoals de gedragsmaatregelen voor bepaalde groepen van belang zijn…geldt dit vooral voor de toekomst van onze aarde, voor onze kinderen en kleinkinderen.

Ik wens u allen veel sterkte toe de komende tijd.

Harry de Vries

Burgemeester Scherpenzeel