E-laadpaal Kamillelaan

Home > Inwoners > Actualiteiten > E-laadpaal Kamillelaan

E-laadpaal Kamillelaan

RSS

Voor de Kamillelaan is een aanvraag ingediend voor een openbare locatie voor het opladen van elektrische auto’s; een e-laadpaal. Hiervoor heeft een ontwerp-verkeersbesluit ter inzage gelegen, waarop zienswijzen konden worden ingebracht.

Rekening houdend met de ingediende zienswijzen is besloten een (1) parkeervak ter hoogte van de Kamillelaan nr. 73 als oplaadpunt aan te wijzen, aangegeven op onderstaande kaart.

Het verkeersbesluit hiervoor is gepubliceerd in de Staatscourant van 10 mei 2021.