Drie leden nemen afscheid van de Adviesraad Sociaal Domein

Home > Inwoners > Actualiteiten > Drie leden nemen afscheid van de Adviesraad Sociaal Domein

Drie leden nemen afscheid van de Adviesraad Sociaal Domein

RSS
Dit item is verlopen op 16-11-2017.

De afgelopen maand heeft de gemeente Scherpenzeel afscheid genomen van drie leden van de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Scherpenzeel. Gerda Mijnten, Ties van Rumpt en Alfred Haaksma zijn alle drie vanaf de start van de Adviesraad in 2009 (toen nog Wmo-raad genaamd) lid geweest van de raad.

Waardevolle inbreng

Voorzitter van de Adviesraad Koos Maissan concludeerde in zijn afscheidswoord dat ze actief, trouw en betrokken zijn geweest bij het werk van de Adviesraad. Gerda vertegenwoordigde de doelgroep Jeugd en de inwoners die reizen met de Valleihopper. Zij is ook lid van het reizigerspanel van Valleihopper. Ties zat namens de gezamenlijke kerken in de Adviesraad en viel regelmatig in als verslaglegger van de vergaderingen. Ook Alfred was een gewaardeerd lid dat betrokken was bij het sociaal domein in de gemeente. Maissan: “Wij bedanken Gerda, Ties en Alfred voor hun inzet en inbreng tijdens de maandelijkse vergaderingen en bij de voorbereiding van adviezen aan de gemeente." Inmiddels is de heer Arnold den Hartog bereid gevonden om één van de vrijgekomen plekken in te vullen.

Lid adviesraad; iets voor u?

De Adviesraad is de schakel tussen inwoners en de beleidsmakers van de gemeente Scherpenzeel als het gaat om de Participatiewet, Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De raad kan gevraagd en ongevraagd adviezen geven aan het college van burgemeester en wethouders. Inwoners van Scherpenzeel die interesse hebben in het werk van de Adviesraad kunnen bellen met de heer W.H. Buitenhuis van de gemeente op (033) 277 23 24 of mailen naar adviesraadscherpenzeel@outlook.com. Op de website van de gemeente is meer informatie te vinden over het werk van de Adviesraad.