Doe aangifte van een strafbaar feit!

Home > Inwoners > Actualiteiten > Doe aangifte van een strafbaar feit!

Doe aangifte van een strafbaar feit!

RSS
Dit item is verlopen op 31-05-2019.

Het is belangrijk dat slachtoffers van criminaliteit zoveel mogelijk aangifte doen omdat de politie altijd alle informatie uit aangiftes registreert. Op basis van deze informatie worden analyses gemaakt. Waar en wanneer vindt welke criminaliteit plaats en wat is er bekend over mogelijke daders? Deze analyses stellen de politie in staat om bijvoorbeeld gerichter acties te ondernemen zoals extra surveillances of het inzetten van opsporingsmiddelen. Soms leiden maatregelen op basis van deze analyses ertoe dat de politie alsnog de daders van het delict achterhaalt waarover u eerder aangifte deed.

Gemeenten gebruiken deze analyses ook om bijvoorbeeld (preventieve) maatregelen te nemen, zoals het plaatsen van extra camera’s of verlichting.

U kunt op verschillende manieren aangifte doen bij de politie. Dat kan op het politiebureau, via internet of via een 3D-Loket. Op de website van de politie vindt u verschillende misdrijven waarvan u aangifte kunt doen. En op welke manier u dan het beste aangifte kunt doen. Bent u slachtoffer van een woninginbraak of een poging daartoe, dan komt de politie ter plaatse voor het opnemen van de aangifte.

Voor het doen van aangifte op het politiebureau werkt de politie uitsluitend op afspraak, zodat zijn uitgebreid de tijd voor u hebben. Via het telefoonnummer 0900-8844 kunt u een afspraak maken voor het doen van aangifte.