Diftar – regeling medisch afval

Home > Inwoners > Actualiteiten > Diftar – regeling medisch afval

Diftar – regeling medisch afval

RSS
Dit item is verlopen op 30-06-2019.

Heeft u vanwege medische redenen veel afval (bijvoorbeeld stoma- en/of incontinentiemateriaal)? Dan kunt u in aanmerking komen voor een speciale regeling.

Met deze regeling wordt vrijstelling gegeven voor een deel van de kosten in het variabele deel van de afvalstoffenheffing. U kunt vrijstelling aanvragen voor de kosten vanaf:

  • De 13e keer dat u uw restafvalcontainer aanbiedt, of
  • De 53e keer dat u voor uw afval gebruik maakt van uw ondergrondse container

Wilt u gebruik maken van deze regeling? Geef uw naam en adresgegevens dan door via het contactformulier op www.scherpenzeel.nl of bel met ons via (033) 277 23 24. U krijgt het aanvraagformulier dan toegestuurd.