De afvalinzameling in onze gemeente loopt volgens plan

Home > Inwoners > Actualiteiten > De afvalinzameling in onze gemeente loopt volgens plan

De afvalinzameling in onze gemeente loopt volgens plan

RSS
Dit item is verlopen op 30-06-2020.

De afvalinzameling in onze gemeente loopt volgens plan. Restafval loopt terug en afval voor hergebruik neemt toe. Wel nemen de kosten voor deze diftar toe.

In januari 2019 is gestart met diftar, waarbij betaald wordt per leging van de grijze kliko of bij gebruik van een ondergrondse container. Deze manier van inzamelen is nu ruim een jaar actief en is de eerste stap van het Grondstoffenbeleidsplan.

Conclusies uit het onderzoek zijn:

  • De doelstelling voor 2020, maximaal 100 kilo restafval per inwoner en 75 procent hergebruik, is vorig jaar al behaald.
  • Een gemiddeld huishouden zet de grijze kliko nu 7 in plaats van 12 keer per jaar aan de weg voor lediging.
  • De kosten voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval liggen in 2019 hoger dan in 2018. Een groot deel van deze stijgen is niet te wijten aan diftar. Oorzaken zijn onder meer inflatiecorrectie en de verhoging van de belasting op verbranding van restafval per 1 januari 2019.
  • Verhoging van het bedrag per lediging is niet noodzakelijk om tot minder restafval te komen. Maar mogelijk wel om de kosten te kunnen dekken. Een alternatief is het verhogen van het vastrechttarief.

Volgende stappen

Binnenkort volgt een volledig overzicht van alle huidige en verwachte kosten en opbrengsten die behoren bij de afvalinzameling en verwerking. Zo wordt duidelijk welk tarief nodig is om de afvalstoffenheffing kostendekkend te maken.

De volgende stap uit het Grondstoffenbeleidsplan is het eens per vier weken legen van de grijze kliko. Dat kan nu nog om de week. Verlagen van het aantal ophaaldagen kan, want er staan minder vaak grijze kliko's aan de weg. Deze stap kan, zoals opgenomen in het Grondstoffenbeleidsplan, per 1 januari 2021 ingaan.

De derde en laatste stap uit het Grondstoffenbeleidsplan is het laten wegbrengen van restafval naar ondergrondse verzamelcontainers in de buurt. Dus inwoners brengen zelf hun restafval weg en de afvalwagens rijden hier niet meer voor. De huidige grijze kliko kan dan worden gebruikt voor de inzameling van PMD-afval. Er is via diverse kanalen al door een aantal inwoners gevraagd om een container voor de PMD-inzameling in plaats van de huidige zakken. Als dat nu wordt ingevoerd, betekent dit een vierde container aan huis. Aan een container voor de inzameling van PMD-afval zijn voor- en nadelen verbonden. Deze worden momenteel verder uitgewerkt.