Corona-ondersteuning voor culturele organisaties

Home > Inwoners > Actualiteiten > Corona-ondersteuning voor culturele organisaties

Corona-ondersteuning voor culturele organisaties

RSS
Dit item is verlopen op 01-06-2021.

De gemeente heeft via het derde steunpakket van het Rijk voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 mei 2021 een bedrag van € 15.000 beschikbaar voor lokale culturele voorzieningen. Culturele organisaties kunnen daardoor naast omzetderving en kostenstijgingen ook subsidie aanvragen voor innovatieve inzet.

Keuze voor innovatie

Wij willen cultuur graag behouden en stimuleren in Scherpenzeel. Veel culturele verenigingen worden draaiende gehouden door enthousiaste vrijwilligers. Daardoor is niet altijd sprake van omzetverlies gedurende de coronaperiode maar is het wel nodig om aan te passen aan de nieuwe situatie of door te ontwikkelen om voort te kunnen bestaan. Bijvoorbeeld door het opzetten van een muziekinstrumentenpool of de middelen verkrijgen om digitaal te exposeren.

Voorwaarden

Voor de tegemoetkomingsregeling gelden de volgende regels:

  • De organisatie is gevestigd in de gemeente Scherpenzeel;
  • De organisatie heeft geen doel om winst te maken;
  • Het omzetverlies dat door de coronamaatregelen is ontstaan, kunt u bewijzen met uw begroting;
  • Er bestaat geen andere (Rijks/provinciale) regeling die dit omzetverlies kon opvangen.

Het totale bedrag van € 15.000,- verdelen we eerlijk onder de goedgekeurde aanvragen.

Uw aanvraag

Via de website kunt een aanvraag indienen. U kunt uw aanvraag insturen tot en met 31 mei 2021. Uiterlijk acht weken na ontvangst van de aanvraag laten wij weten of u de tegemoetkoming krijgt.