Compensatieregeling voor budgethouders PGB van start

Home > Inwoners > Actualiteiten > Compensatieregeling voor budgethouders PGB van start

Compensatieregeling voor budgethouders PGB van start

RSS
Dit item is verlopen op 03-06-2017.

Houders van een persoonsgebonden budget en PGB-zorgverleners, die extra kosten hebben gemaakt door te late betaling door de SVB in 2015, kunnen een compensatie ontvangen. Het ministerie heeft hiervoor de compensatieregeling trekkingsrecht PGB opgesteld. Er gelden wel voorwaarden om voor de vergoeding in aanmerking te komen.

Problemen met uitbetalen PGB

Aanleiding voor de compensatieregeling is de verandering van betaling van het PGB vanaf 2015. Budgethouders ontvingen niet langer geld op hun rekening. Als gevolg van deze verandering zijn in 2015 zorgverleners niet altijd op tijd door het SVB betaald. Door de problemen is hinder, stress en ongemak ontstaan bij budgethouders en hun zorgaanbieders. Een deel van hen heeft bovendien extra kosten moeten maken. Voor hen is de Compensatieregeling trekkingsrecht PGB, kortweg de compensatieregeling, in het leven geroepen.

Via de website www.compensatieregelingpgb.nl kunnen budgethouders en pgb-zorgverleners nagaan of zij voor de vergoeding in aanmerking komen. Zij kunnen daar vanaf 1 maart 2017 de vergoeding ook aanvragen. Dat kan tot 1 juni 2017. Er is ook een klantcontactcentrum beschikbaar voor meer informatie via (070) 20 90 999.