College blij met mandaat van de Scherpenzelers: Scherpenzeel moet zelfstandig blijven

Home > Inwoners > Actualiteiten > College blij met mandaat van de Scherpenzelers: Scherpenzeel moet zelfstandig blijven

College blij met mandaat van de Scherpenzelers: Scherpenzeel moet zelfstandig blijven

RSS

De inwoners van Scherpenzeel hebben zich in een inwonerpeiling in meerderheid uitgesproken voor een zelfstandig Scherpenzeel. Uit de 4630 ingeleverde geldige stembiljetten blijkt dat 86,91% de voorkeur geeft aan zelfstandigheid. De totale opkomst is 58,88%.

Op basis van de inhoudelijke analyses bleek al dat zelfstandigheid haalbaar en betaalbaar is, en de beste manier zou zijn om de ambities van Scherpenzeel te realiseren. Ook in eerdere peilingen kwam een voorkeur voor zelfstandigheid naar voren.

Alhoewel het College al overtuigd was van (het draagvlak voor) de zelfstandige koers, is het College blij met de uitkomst van de onafhankelijke peiling, uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction.  

Wethouder Izaäk van Ekeren: ‘Niet voor niets is draagvlak een essentiële randvoorwaarde voor Den Haag om mee te werken aan herindeling. Het staat nu onomstotelijk vast dat er geen draagvlak is voor herindeling. Dat is een belangrijk signaal, zowel voor de provincie als voor het Rijk. En ook voor ons, als gemeentebestuur. We doen het tenslotte voor onze inwoners, hun wensen zijn voor ons leidend. Erg blij zijn we dat de Scherpenzelers hier ook zo over denken en er draagvlak is voor een zelfstandig Scherpenzeel.’ 

Naast draagvlak moet ook de noodzaak van herindeling zijn aangetoond. Dat is nadrukkelijk niet het geval, zo betoogde het college in recente brieven aan de Minister en aan het college van Gedeputeerde Staten. Ook gemeentefondsspecialist dr. Jan Verhagen onderschrijft dat Scherpenzeel op lange termijn (>10 jaar) financieel gezond is.

Het college van B&W zal zich de periode, met het mandaat van de samenleving, hard blijven maken voor de zelfstandige koers. Wethouder Henny van Dijk: ‘We gaan ons hard maken voor het behouden van onze zelfstandigheid richting de provincie en het ministerie. We lopen in gemeenteland voorop op het gebied van sociale voorzieningen. Dit willen we ook zo houden en als zelfstandige gemeente houden we de regie hierop’. 
Wethouder Gerard van Deelen voegt daaraan toe: ‘Het behoud van De Breehoek, en voorzieningen zoals de bibliotheek en het zwembad, is voor ons een harde eis, en zelfstandigheid biedt daarvoor de beste perspectieven. Nu dat de meerderheid de voorkeur heeft voor een zelfstandig Scherpenzeel komt dit ook dichterbij en kunnen we hier in gaan investeren.