CJG Scherpenzeel en Gemeente Scherpenzeel staan stil bij de Week tegen Kindermishandeling

Home > Inwoners > Actualiteiten > CJG Scherpenzeel en Gemeente Scherpenzeel staan stil bij de Week tegen Kindermishandeling

CJG Scherpenzeel en Gemeente Scherpenzeel staan stil bij de Week tegen Kindermishandeling

RSS
Dit item is verlopen op 08-12-2017.

Van 20 tot en met 26 november is het de Week tegen Kindermishandeling. Het CJG en de Gemeente Scherpenzeel hebben daarom dinsdagavond 21 november een trainingsavond georganiseerd voor iedereen die werkzaam is met kinderen en jeugd uit de Gemeente Scherpenzeel. Stichting Veilig Thuis kwam een presentatie geven.

Aandacht

In Nederland groeien er bijna 119.000 kinderen op in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. Tijdens de jaarlijkse Week tegen Kindermishandeling wordt stil gestaan bij dit probleem en is er aandacht voor wat gedaan kan worden om de aanpak van kindermishandeling te versterken. Het Centrum voor Jeugd en Gezin Scherpenzeel en Gemeente Scherpenzeel vinden het van groot belang en zien het als hun verantwoordelijkheid om werkers met kinderen en jongeren te faciliteren in voorlichting en training over en in het onderwerp Kindermishandeling.

Trainingsavond

De avond werd bezocht door mensen met diverse achtergronden. Verschillende professionals en vrijwilligers hebben gehoord hoe Veilig Thuis vertelde over hun werkzaamheden. Na de pauze werd uitleg gegeven over de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. De Meldcode is een belangrijk instrument bij vermoedens en signalen van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.

Goed zorgen voor de kinderen

Het doel van deze avond - en het doel van de Week tegen Kindermishandeling was - om elkaar te inspireren en ervoor te zorgen dat je aangehaakt bent en blijft op dit belangrijke onderwerp. “Door ervaringen en expertise te delen en in samenwerking elkaar te vinden hopen we betekenisvol te zijn in het belang van het kind. Wij willen goed voor de kinderen zorgen”, aldus Wethouder Henk Vreeswijk.