Burgemeester reikt certificaat uit aan buurtbemiddelaars

Home > Inwoners > Actualiteiten > Burgemeester reikt certificaat uit aan buurtbemiddelaars

Burgemeester reikt certificaat uit aan buurtbemiddelaars

RSS
Dit item is verlopen op 20-07-2018.

Waardering voor inzet van Buurtbemiddeling Barneveld-Scherpenzeel

Burgemeester Van Rhee-Oud Ammerveld heeft, samen met haar collega Van Dijk van de gemeente Barneveld, een certificaat uitgereikt aan de buurtbemiddelaars van Buurtbemiddeling Barneveld-Scherpenzeel.

De gemeente Scherpenzeel en woningcorporatie Woonstede zijn al een aantal jaren aangesloten bij Buurtbemiddeling Barneveld-Scherpenzeel, onderdeel van Welzijn Barneveld. De afgelopen periode zijn alle buurtbemiddelaars getraind door het CCV, het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheidspreventie. De burgemeesters Van Rhee-Oud Ammerveld en Van Dijk kwamen naar Welzijn Barneveld om het certificaat, dat bij deze training hoort, officieel uit te reiken. Burgemeester Van Rhee: “Ik heb grote waardering voor de inzet van deze buurtbemiddelaars. Zij zetten zich op vrijwillige basis in om een verstoorde relatie tussen buren op te lossen. En vaak met goed gevolg. Soms is net zo’n duwtje in de rug nodig om als buren weer goed met elkaar door de deur te kunnen. Zo dragen de buurtbemiddelaars bij aan een fijne woon- en leefomgeving.”

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een gezamenlijk project van de gemeente Barneveld en de gemeente Scherpenzeel, Woningstichting Barneveld en Woonstede, politie en maatschappelijk werk. Met hulp van vrijwilligers bemiddelt zij in kwesties tussen buren. Het kan daarbij gaan over geluidsoverlast, hondenpoep, overhangend groen, stank, maar ook over pesterijen.

Tijdens een bemiddelingsgesprek zitten buren, op vrijwillige basis, met elkaar om de tafel. Het gesprek wordt geleid door twee onafhankelijke bemiddelaars, die helpen feiten en gevoelens in verband met de kwestie boven water te krijgen om vervolgens met elkaar te zoeken naar oplossingen.

Wie een beroep op Buurtbemiddeling Barneveld-Scherpenzeel wil doen, kan contact opnemen met de projectcoördinator Van Veldhuizen, tel. 06-10 67 06 76 of een e-mail sturen naar: buurtbemiddeling@welzijnbarneveld.nl.