Burgemeester Ben Visser vertrekt uit Scherpenzeel

Home > Inwoners > Actualiteiten > Burgemeester Ben Visser vertrekt uit Scherpenzeel

Burgemeester Ben Visser vertrekt uit Scherpenzeel

RSS
Dit item is verlopen op 20-04-2018.

De heer Ben Visser stopt als burgemeester van de gemeente Scherpenzeel. Hij wordt met ingang van 1 juni 2018 directeur bij Remondis, een bedrijf dat is gespecialiseerd in de verwerking van afval, waterzuivering en rioolservice. Visser wordt verantwoordelijk voor het bedrijfsonderdeel Rioolservice West. De heer Visser werd 26 september 2013 geïnstalleerd en beëdigd als burgemeester van Scherpenzeel.
 
Visser was eind vorig jaar genoodzaakt om zijn werk als burgemeester tijdelijk neer te leggen in verband met aanhoudende gezondheidsklachten.

Met hart en ziel

Burgemeester Visser: “De afgelopen periode – tijdens mijn ziekteverlof – werd ik benaderd door de firma Remondis die mij vroeg directeur te worden en te helpen een nieuwe divisie uit te bouwen in West Nederland. Het werk als burgemeester van de gemeente Scherpenzeel doe ik met hart en ziel. Maar deze uitdaging, die onverwacht op mijn pad kwam, liet mij niet los. Ik heb daarom Zijne Majesteit de Koning gevraagd mij eervol ontslag te verlenen van het ambt van burgemeester van Scherpenzeel om, met evenveel enthousiasme, een nieuwe weg in te slaan.
 
Afscheid nemen, doe ik met een dubbel gevoel, want het werk als burgemeester in de gemeenschap van Scherpenzeel, de contacten met de inwoners en het bredere werk in het openbaar bestuur heeft en houdt mijn hart. Vanuit de Scherpenzeelse gemeenschap is altijd op een hartelijke manier met ons gezin meegeleefd; wij waarderen dat zeer.” 
 
De heer Visser start 1 juni 2018 bij Remondis waar hij zijn betrokkenheid bij de publieke sector kan combineren met de innovatie, kracht en snelheid van het bedrijfsleven in de publieke diensten die Remondis, onder andere voor lokale en regionale overheden, uitvoert.

Afscheid

De gemeente Scherpenzeel neemt op een nader te bepalen moment – tijdens een bijzondere raadsvergadering – afscheid van burgemeester Visser. Hierover volgt de komende periode meer informatie.
 
In overleg met de commissaris van de Koning in Gelderland, de heer C.G.A. Cornielje, is afgesproken dat waarnemend burgemeester mevrouw Corry van Rhee-Oud Ammerveld in ieder geval tot de zomer in Scherpenzeel blijft. De komende periode overlegt de commissaris van de Koning met de gemeenteraad over de vervolgprocedure.