Briefstemmen 70+

Home > Inwoners > Actualiteiten > Briefstemmen 70+

Briefstemmen 70+

RSS

Om het stemmen voor inwoners van 70 jaar en ouder zo veilig mogelijk te maken, kunnen zij deze verkiezingen, en ook voor de inwonerspeiling, per brief stemmen. Dit geldt voor inwoners die op de dag van de verkiezingen 70 jaar of ouder zijn. Zij krijgen automatisch (u hoeft dit dus niet aan te vragen) de documenten thuisgestuurd om hun stem per brief uit te kunnen brengen. Hierna wordt uitgelegd hoe het stemmen met een briefstem gaat voor de verkiezingen en de inwonerspeiling.

Wat ontvangt u thuis?

U ontvangt in totaal 3 brieven. Daarvan zijn er 2 voor het briefstemmen voor de Tweede Kamer verkiezingen en 1 voor het briefstemmen voor de inwonerspeiling. Let op! U bepaalt zelf of u stemt voor zowel de verkiezingen EN de peiling. Of dat u stemt voor 1 van beide. Hieronder staat welke brieven u ontvangt en hoe u kunt stemmen:

Tweede Kamer verkiezingen:

  • De eerste brief met uw stempas;
    Met uw stempas kunt u zelf stemmen in een stemlokaal, iemand machtigen om voor u te stemmen of stemmen per brief.
  • De tweede brief met aanvullende documenten die u nodig hebt als u per brief wil stemmen. Hier zit ook een duidelijke uitleg bij. U kunt eventueel ook hulp vragen van iemand die u vertrouwd.

Let op! U ontvangt de twee brieven niet tegelijk. Eerst ontvangt u de eerste brief met uw stempas. Ongeveer een week later ontvangt u de andere brief met het stembiljet, de stembiljet-envelop en de retourenvelop. U heeft dus beide brieven nodig om te stemmen met een briefstem voor de verkiezingen.

Inwonerspeiling:

  • Derde brief: met uw peilingpas, een toelichtingsbrief, uw stembiljet voor de peiling, twee retourenveloppen. U heeft dus alleen deze envelop nodig om te stemmen voor de peiling. 

De brief voor de inwonerspeiling ontvangt u tussen 23 februari en 3 maart op uw huisadres. Als u besluit geen stem uit te brengen kunt u de brief weggooien.

Voor beide stemmen per brief geldt dat u de retourenvelop met daarin uw stem kunt inleveren door:

  • de retourenvelop per post versturen voor vrijdag 12 maart 17.00
  • de retourenvelop afgeven bij het afgiftepunt op het gemeentehuis, Stationsweg 389a. Tijdens werkdagen van woensdag 10 maart tot en met dinsdag 16 maart van 9.00 tot 17.00 en op woensdag 17 maart van 7.30 tot 21.00 uur. Het afgeven mag u ook door iemand anders laten doen, bijvoorbeeld uw kind of partner.

Als u iets niet begrijpt of een vraag heeft, kunt u altijd bellen met de afdeling Burgerzaken van de gemeente via (033) 277 23 24 of kijk op onze website.