Brief 70+ inwoners in Scherpenzeel over corona

Home > Inwoners > Actualiteiten > Brief 70+ inwoners in Scherpenzeel over corona

Brief 70+ inwoners in Scherpenzeel over corona

RSS

Lieve mensen in Scherpenzeel,

We leven op dit moment in een rare tijd. Wat vanzelfsprekend was, is dat niet meer. In het voorbij gaan van elkaar moeten we afstand houden. Bijeenkomsten waar veel senioren naar toe gaan, gaan nu (even) niet door, want ook het verenigingsleven zit op slot. U kunt niet naar de kerk. Als u kinderen en/of kleinkinderen heeft kunnen (mogen) ze niet op bezoek komen. Kortom, het is een moeilijke tijd voor iedereen, maar zeker voor u!

Allemaal maatregelen die nodig zijn om het vreselijke coronavirus uit te bannen. We moeten voorkomen dat het virus zich verspreidt en meer slachtoffers gaat maken, om onze samenleving en u te beschermen. 

Het is een vreemde en onzekere tijd. Daarom hebben we elkaar juist nu, extra nodig. Gelukkig staan er ook in Scherpenzeel heel veel organisaties en mensen klaar om iets te doen, u kunt ze bellen voor een praatje of een bemoedigend woord. Op de achterzijde staan de contactgegevens van deze organisaties die juist in deze tijd handig zijn om bij de hand te hebben. 

Laten we met elkaar proberen om dit vreselijke virus tegen te houden. Ik wens u heel veel sterkte deze tijd. Samen komen we hier doorheen. 

Met hartelijke groet,

Harry de Vries
Burgemeester Scherpenzeel


Kunt u nu geen beroep doen op familie of vrienden, zoekt u hulp of wilt u met iemand bellen? Hieronder staat een overzicht van organisaties die u verder kunnen helpen. 

Gemeentehuis

Voorlopig, door het coronavirus, kunt u bij Burgerzaken alleen terecht op afspraak via (033) 277 23 24 en burgerzaken@scherpenzeel.nl. Van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.30 uur en maandagavond van 18.30 tot 20.00 uur. 
De balie is open van 9.00 tot 12.30 uur op werkdagen. 
Wij adviseren u telefonisch contact op te nemen. 

Bereikbaarheid Sociaal team Scherpenzeel

Voor alle vragen over zelfstandig functioneren, zoals over wonen, huishouden, zorg, gezondheid, mantelzorg via (033) 277 23 24 en sociaalteam@scherpenzeel.nl.

Scherpenzeelse organisaties:

 • Stichting welzijn en ondersteuning (SWO)
  biedt een luisterend oor, geeft voorlichting, advies en ondersteuning over praktische zaken www.swo-sr.nl. 
 • Telefoon: A. Krauts 06-21 46 84 37, M. van Garderen 06-83 77 58 54, R. van Ginkel 06-51 64 75 25. 
 • Welzijn Scherpenzeel
  Ondersteuning aan mantelzorgers en vrijwilligers. Voor mantelzorgers en bezoekers van De Inloop die behoefte hebben aan een praatje bel dan: 06-36 45 81 91 
 • (M. Bergstra) of 06-40 65 32 79 (B. van Raaij) info@welzijnscherpenzeel.nl.
 • Zonnebloem
  www.zonnebloem.nl (0318) 57 24 48 of reijerversteeg@hotmail.nl
 • NPV 
  (kerkelijke vrijwilligersorganisatie) https://npvzorg.nl/locatie/scherpenzeel/ 
 • Vitras maatschappelijk werk
  biedt allerlei vormen van hulpverlening aan, informatie, voorlichting en advies, praktische en materiële hulp, hulpverlening, coördinatie van zorg en begeleiding e.a. via (030) 880 22 00.
 • Meldpunt bezorgd
  Meldingen via meldpuntbezorgd.scherpenzeel@vitras.nl of bel (030) 880 22 00 (kantooruren).
 • Maatschappelijk werk Vluchtheuvel
  christelijke, professionele, psychosociale hulp bij levens- en gezinsvragen voor alle leeftijden vanuit een christelijke heldere identiteit via (0113) 21 30 98 of (033) 464 80 01.
 • De Schuilplaats – christelijk maatschappelijk werk
  https://www.stichtingschuilplaats.nl/locaties/scherpenzeel-huizen 
 • Facebook
  #CoronaHulpScherpenzeel Facebookgroep voor inwoners van Scherpenzeel die hulp nodig hebben of hun hulp willen aanbieden. 

Bij spoed en crisis

 • Afdeling Spoedeisende Zorg 24 uur per dag bereikbaar 0900-99 555 99
 • Veilig thuis 0800-20 00 (signalen bij huiselijk geweld)
 • Politie acuut 112 of het landelijke politienummer 0900-88 44

Voor medische vragen en richtlijnen over het Coronavirus

 • RIVM: 0800-13 51 elke werkdag tussen 8.00 - 20.00 uur

Voor een luisterend oor en hulpvragen:

 • De Luisterlijn: 0900-07 67 (24/7) of chat via luisterlijn.nl
 • Rode Kruis Hulplijn: 070-44 55 888
 • ANBO: 0348-46 66 66 tussen 9.00 - 17.00 uur