Bouwrijp maken Maatjeshof en nieuw riool Walstrolaan

Home > Inwoners > Actualiteiten > Bouwrijp maken Maatjeshof en nieuw riool Walstrolaan

Bouwrijp maken Maatjeshof en nieuw riool Walstrolaan

RSS

Vanaf deze week start de gemeente Scherpenzeel met de werkzaamheden voor  plan Maatjeshof op de locatie van de voormalig basisschool de Maatjes.

Vanwege het bouwrijp maken van het terrein wordt het riool vanaf de Boslaan tot en met de kruising Walstrolaan/Fluitekruidlaan, vervangen. Ook wordt er een regenwaterriool in de Walstrolaan aangebracht.

Het gedeelte van de Walstrolaan waar het riool wordt vervangen, wordt in eerst instantie de oude bestrating teruggelegd. Als de definitieve buitenruimte van de Maatjeshof wordt ingericht, wordt daar waar het riool is vervangen in de Walstrolaan, de oude verharding verwijderd en nieuwe verharding aangebracht.

Globale planning van de werkzaamheden:

  • Week 21 opschonen terrein voormalige school de Maatjes
  • Week 22 starten met rioolwerkzaamheden op het terrein
  • Week 24 t/m week 29 verwijderen verhardingen, oud riool, aanbrengen nieuw riool en weer terugleggen verhardingen
  • Vanaf week 25 gaan de nutsbedrijven kabels- en leidingen aanbrengen, op het terrein van de voormalige school en in de directie omgeving van de bouwlocatie.

Tijdens de werkzaamheden in de Walstrolaan is het gedeelte tussen de Boslaan en kruising Walstrolaanlaan/Fluitekruidlaan afgesloten voor het verkeer.