Bouwrijp maken Akkerwinde aanbesteed: met uitvoering werkzaamheden wordt binnenkort gestart

Home > Inwoners > Actualiteiten > Bouwrijp maken Akkerwinde aanbesteed: met uitvoering werkzaamheden wordt binnenkort gestart

Bouwrijp maken Akkerwinde aanbesteed: met uitvoering werkzaamheden wordt binnenkort gestart

RSS
Dit item is verlopen op 10-12-2018.

Het bestek voor het bouwrijp maken van Akkerwinde is vorige week aanbesteed. Resultaat hiervan is dat de werkzaamheden inmiddels (voorlopig) zijn gegund aan Van de Haar Buitenruimte B.V.

Met de uitvoering van de werkzaamheden wordt medio december gestart. Vooruitlopend hierop worden vanaf deze week al ca. 100 bomen uit het gebied verwijderd. Het betreft hier bomen (opslag hout) zoals o.a. elzen en wilgen die in het gebied staan en geen waarde hebben voor de toekomstige groenaankleding van het gebied.

Uit een uitgevoerde inventarisatie is wel gebleken dat er ca. 15 bomen in het gebied moeten worden gehandhaafd en (later) ingepast in de totale nieuwe groenstructuur en- inrichting van Akkerwinde. Deze bomen zijn als zeer waardevol en beeldbepalend voor het gebied beoordeeld. Na uitvoering hiervan kan met de vervolgwerkzaamheden worden gestart.