Botulisme: wat te doen

Home > Inwoners > Actualiteiten > Botulisme: wat te doen

Botulisme: wat te doen

RSS

Iedere zomer komen er gevallen van botulisme voor, een vergiftiging die dodelijk kan zijn voor watervogels, maar ook voor andere dieren. Botulisme doet zich bij warm weer vooral voor in ondiep water. De temperatuur van het water loopt dan al snel op tot boven de 20° Celsius, waarbij de botulismebacterie actief wordt. Het gif van deze bacterie werkt verlammend op de spieren van vissen en watervogels. Kadavers van deze dieren zijn vervolgens weer een bron van besmetting.

Daarom moeten dode dieren zo snel mogelijk worden opgeruimd. Doe dat niet zelf, maar neem contact op met het waterschap Vallei en Veluwe. Raak de kadavers niet aan, geef ze niet mee aan het vuilnis en begraaf ze ook niet. Medewerkers van het waterschap zorgen voor een snelle verwijdering van zieke en dode vissen en watervogels.

Meer informatie over botulisme is te vinden op de website van Waterschap Vallei en Veluwe, www.vallei-veluwe.nl/botulisme.

Melden kan bij het waterschap: (055) 527 26 00 of servicedesk@vallei-veluwe.nl.