Boodschap van de loco-burgermeester voor de jaarwisseling

Home > Inwoners > Actualiteiten > Boodschap van de loco-burgermeester voor de jaarwisseling

Boodschap van de loco-burgermeester voor de jaarwisseling

RSS
Dit item is verlopen op 17-01-2021.

Beste inwoners van Scherpenzeel,

We kijken terug op een zeer bijzonder en voor velen een heel moeilijk jaar. Vol beperkingen en inperkingen van onze vrijheid. Een jaar waarin spontaniteit ver te zoeken was en er veel onzekerheid heerst. En nu gaan we dit jaar bijna achter ons laten. Op naar een nieuw jaar: 2021.

De feestdagen zullen dit jaar anders zijn. We moeten ons opnieuw aan allerlei beperkingen houden. Ik begrijp dat dit van veel mensen, en zeker ook van alle Scherpenzeelse jongeren, erg veel vraagt. Maar we moeten dit opbrengen en doen. Het vuurwerkverbod, alle andere maatregelen: ze zijn bedoeld om de ziekenhuizen niet extra te belasten voor-, tijdens- en na de jaarwisseling. En zodat er minder incidenten zijn, waarbij inzet van politie nodig is.

Ik wens u en jou toe dat het ondanks alles een mooie en veilige jaarwisseling zal zijn. En dat iedereen met wat er wel mag, er iets moois van maakt. Dat kunnen we, ik weet dat u/jij het kan. Zorg voor elkaar en laat via andere manieren dan elkaar fysiek te zien, weten dat u aan elkaar denkt. Ik vertrouw op jullie inzet.

Loco-burgemeester,
Henny van Dijk 

Kijk op www.scherpenzeel.nl/jaarwisseling voor een samenvatting van de belangrijkste regels, informatie, en contactgegevens voor Scherpenzeel. Voor uitgebreide informatie kijk op www.rijksoverheid.nl/feestdagen.