Biodiverse werkgroep zoekt versterking

Home > Inwoners > Actualiteiten > Biodiverse werkgroep zoekt versterking

Biodiverse werkgroep zoekt versterking

RSS

Een werkgroep actieve inwoners is vorig jaar gestart met het project ‘nestkastjes’. Deze vogelhuisjes, gemaakt door PlattelandAnders, trekken vooral mezen aan, die zich voeden met de eikenprocessierups. Minder rupsen betekent minder overlast en heeft als bijkomende voordeel dat minder of geen bestrijdingsmiddelen nodig zijn.

Samen met de gemeente zijn geschikte lanen uitgezocht. Dit zijn de Lambalgerkeerkade, Polschesteeg, Het Witte Hek en Park Scherpenzeel.

De leden van PlattelandAnders maken de nestkastjes. In totaal hangen er in dit najaar 170 nestkasjes aan Scherpenzeelse (eiken)bomen, zo is de bedoeling. Daarnaast is een werkgroep opgericht met vrijwilligers die jaarlijkse de kastjes schoonmaken en tellingen verrichten.

Groen lint

Ook Henk de Leeuw van weidevogelvereniging De Kiewiet is inmiddels bij het project betrokken. Hij nam nog meer straten en lanen in Scherpenzeel onder de loep. En ook deze worden momenteel voorzien van nestkastjes.

De werkgroep heeft zin in meer en denkt er al aan om in september verder te gaan met het ophangen van nestkastjes. Het doel is om een zo groot mogelijk ‘groene lint’ door Scherpenzeel te krijgen, waar de processierups op een natuurlijke wijze wordt bestreden en op termijn het spuiten van de bomen minimaal wordt.

Meehelpen? Welkom!

Het slagen van dit project is mede afhankelijk van de bereidbaarheid van nieuwe vrijwilligers om daarbij te helpen, bijv. door de eigen straat van nestkastjes te voorzien en te onderhouden. Ook andere activiteiten ter bevordering van de biodiversiteit zijn zeer nuttig en welkom. Concreet zijn nodig:

•        vrijwilligers die willen helpen bij het ophangen, onderhouden en jaarlijks schoonmaken van de nestkastjes. In het dorp zelf, maar ook voor het buitengebied
         van Scherpenzeel
•        Vrijwilligers die hun eigen straat voor hun rekening willen nemen, uiteraard waar eikenbomen voorkomen. Hierbij krijgt u vanuit de werkgroep ondersteuning
•        Vrijwilliger(s) die ook een coördinerende rol op zich willen nemen, dit is voornamelijk rond de maanden mei/juni en oktober/november. We willen tenslotte
          weten of de nestkasten goed worden gebruikt en of de processierups ook op een natuurlijke manier wordt bestreden.

Interesse? Neem dan contact op met Henk of Margriet, dit kan via iinfo@margrietvink.nll.