Bestemmingsplan Parapluplan Parkeernormen onherroepelijk

Home > Inwoners > Actualiteiten > Bestemmingsplan Parapluplan Parkeernormen onherroepelijk

Bestemmingsplan Parapluplan Parkeernormen onherroepelijk

RSS
Dit item is verlopen op 25-07-2018.

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken bekend dat het bestemmingsplan Parapluplan Parkeernormen, vastgesteld bij raadsbesluit van 13 maart 2018, onherroepelijk is geworden.

Gedurende de beroepstermijn is geen beroep ingesteld en geen verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het doel van het bestemmingsplan is om bij nieuwe bouwplannen en wijziging van gebruik van een pand het parkeren op een goede wijze te kunnen regelen. Het bestemmingsplan is in te zien op het gemeentehuis en digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website en via www.ruimtelijkeplannen.nl.