Bekendmakingen online

Home > Inwoners > Actualiteiten > Bekendmakingen online

Bekendmakingen online

RSS
Dit item is verlopen op 01-01-2019.

De bekendmakingen vindt u sinds 1 april 2016 niet meer in de Scherpenzeelse Krant, maar op de website zoek.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl. Bij Alle publicaties vult u ‘Scherpenzeel’ in in het veld Zoek in. Vervolgens vinkt u Alle publicaties onder rubriek Publicaties(s) uit en kiest u alleen voor het selecteren van Gemeenteblad. Voor een bepaalde periode van bekendmaking selecteert u (desgewenst) op “publicatiedatum”. 

Onder bekendmakingen verstaat de gemeente de kennisgevingen van algemeen verbindende voorschriften (zoals verordeningen), verkeersbesluiten, aanvragen en verleende omgevingsvergunningen (zoals o.a. op het gebied van bouw, kap, milieu, en ruimtelijke ordening), maatwerkvoorschriften milieu en milieumeldingen en terinzagelegging van ontwerp-vergunningen. De bekendmaking van de terinzagelegging van bestemmingsplannen gebeurt nog wel via de Scherpenzeelse Krant.

E-mailservice

U kunt ook een e-mailservice inschakelen. Dat kan via www.overheid.nl en dan onder het kopje “Gemeenteblad” en dan vervolgens bij het onderdeel “registreren”. Dan kunt u op basis van uw postcode bekendmakingen in uw directe omgeving regelmatig in uw e-mailbox ontvangen.