Afvalscheiding loont voor een beter milieu!

Home > Inwoners > Actualiteiten > Afvalscheiding loont voor een beter milieu!

Afvalscheiding loont voor een beter milieu!

RSS
Dit item is verlopen op 08-04-2019.

Inwoners van Scherpenzeel gaan per 1 januari 2019  betalen voor elke keer dat zij hun mini-container aanbieden voor restafval. Hoe minder vaak dit gebeurt, hoe meer inwoners kunnen besparen. Hoe minder restafval, hoe beter voor het milieu. Hiervoor is het nodig om restafval goed te scheiden en uitsluitend volle containers aan de weg te plaatsen.  

Om dit realiseren stelt het college aan de raad voor om het zogenaamde diftar-systeem in te voeren.  Diftar staat voor 'gedifferentieerde afvaltarieven' per huishouden. De hoeveelheid aangeboden restafval wordt geregistreerd. De inwoner betaalt per lediging of klepopening van een ondergrondse container.

Scherpenzelers scheiden hun restafval al goed, maar het kan beter. Met z’n allen scheiden we nog te weinig restafval. In 2017 bedroeg de hoeveelheid restafval 178 kilo per Scherpenzeler.  Dit moet straks maximaal 100 kilo zijn. Via een voorlichtingscampagne van de gemeente worden bewoners geïnformeerd hoe zij het beste hun restafval kunnen scheiden.

In 2018 is de invoering van diftar niet gerealiseerd. Zoals de wens was van de raad. Daar komt nu verandering in. Een stap in de goede richting van een milieubewust en duurzaam Scherpenzeel. De raad stelt op 1 november de tarieven vast.

Mini containers

Voor de mini-containers met GFT, PMD en oud papier verandert er niets, dit afval kan immers worden hergebruikt.  

Gratis aanbieden van groenafval en grof huishoudelijk afval bij de Milieustraat

Het college voert de motie van de raad uit dat de inwoners groenafval en grof huishoudelijk afval gratis weg mogen brengen naar de Milieustraat. Het gaat hierbij om een proef van een half jaar in 2019.

Gratis omruilen van de restafvalcontainer

De inwoners mogen in de eerste helft van 2019 eenmalig gratis hun restafvalcontainer omwisselen van groot naar klein of andersom. Qua kosten maakt het niet uit of de inwoners een kleine of een grote mini-container hebben.  Het aantal keren dat de container aan de weg wordt gezet is bepalend voor de kosten.

Bewoners van appartementen doen ook mee

De gemeente plaatst verzamelcontainers voor GFT-afval bij hoogbouw. Zo kunnen zij hun restafval ook beter scheiden.

Duurzaamheid

Wethouder Van Dijk: “In het coalitieakkoord is duurzaamheid een belangrijk thema. We produceren als samenleving veel te veel afval en dat is niet duurzaam. We gooien vaak dingen weg waar we nog best wat mee kunnen.  Maar dan moeten we dat afval wel scheiden. Als afval eenmaal in het restafval belandt, is het verloren: dan gaat het naar de verbrandingsoven en gaan al die waardevolle grondstoffen in vlammen op. Daarom moeten we met z’n allen ons afval beter scheiden. Want alles wat we scheiden kunnen we opnieuw gebruiken. Zo wordt afval weer grondstof. 

Naast milieuwinst en financiële winst levert goed scheiden van afval een derde winstpunt op: namelijk ‘maatschappelijke’ winst. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt verwerken veel van het gescheiden ingezamelde afval. Zij  werken in een veilige omgeving aan het terugbrengen van nuttige stoffen in onze samenleving. Zo houden we met elkaar de aarde leefbaar en mooi, want die lenen wij van onze kinderen!”