Advies Elzinga over 'Open Overleg' met provincie en Barneveld

Home > Inwoners > Actualiteiten > Advies Elzinga over 'Open Overleg' met provincie en Barneveld

Advies Elzinga over 'Open Overleg' met provincie en Barneveld

RSS

Zoals beschreven in raadsmemo 2020-98 heeft het college onderzocht welke opties openstaan met betrekking op het ‘Open Overleg’ in het kader van de door GS gestarte artikel 8 wet arhi procedure. In dat kader hebben wij o.a. advies ingewonnen van prof. mr. dr. D.J. Elzinga.

Advies prof. Elzinga

Prof. Elzinga constateert dat er inderdaad geen juridische weg is om naleving van het Beleidskader af te dwingen, en geeft de volgende adviezen:

  1. De gemeente Scherpenzeel zal dan ook bij Provinciale Staten, bij de Staten Generaal, bij de Raad van State en bij de minister moeten aankloppen om aandacht te vragen voor de omstreden en contra legem (onrechtmatige) werkwijze van GS van Gelderland.
  2. Het zou van wijsheid getuigen indien GS van Gelderland de periode van ‘open overleg’ verlengen met 6 maanden – al dan niet op aandrang van de minister van BZK – zodat een herstart kan worden gemaakt en de vraag naar de bestuurskracht van de gemeente Scherpenzeel onder ogen kan worden gezien langs de lijnen, zoals die worden geschetst in het Beleidskader-2018.

Het volledige advies van prof. Elzinga treft u bijgaand aan: