(Aanvulling) Grondprijzenbrief 2018

Home > Inwoners > Actualiteiten > (Aanvulling) Grondprijzenbrief 2018

(Aanvulling) Grondprijzenbrief 2018

RSS
Dit item is verlopen op 23-05-2018.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 februari 2018 de Grondprijzenbrief 2018 vastgesteld. Op 3 april 2018 is de Grondprijzenbrief 2018 aangevuld met de prijs voor “snippergroen”.

Toelichting

Jaarlijks stelt het college de Grondprijzenbrief vast. De Grondprijzenbrief 2018 is gebaseerd op het grondprijsbeleid dat vastgelegd is in de Nota grondbeleid 2018-2021.

De Grondprijzenbrief gaat in op onder andere de prijzen voor woningbouw, snippergroen, pacht en maatschappelijke functies.

U kunt de Grondprijzenbrief inzien

De (aanvulling op de) Grondprijzenbrief 2018 ligt met ingang van heden voor een ieder ter inzage tijdens de openstellingsuren in het gemeentehuis (Buitenplaats), Stationsweg 389a.