Aanvragen subsidie instrumentaal muziekonderwijs cursusjaar 2021-2022

Home > Inwoners > Actualiteiten > Aanvragen subsidie instrumentaal muziekonderwijs cursusjaar 2021-2022

Aanvragen subsidie instrumentaal muziekonderwijs cursusjaar 2021-2022

RSS

/subsidies/U kunt een subsidie aanvragen voor het volgen van muzieklessen bij een bevoegd muziekdocent of een erkende muziekschool voor het seizoen 2021-2022. Ouders of verzorgers kunnen subsidie aanvragen voor minderjarige muziekleerlingen. Meerderjarige leerlingen tot 25 jaar kunnen zelf subsidie aanvragen als ze dagonderwijs volgen of als er sprake is van werkloosheid en/of arbeidsongeschiktheid.

Het maximale subsidiebedrag voor instrumentaal muziekonderwijs is € 200,00. Dit bedrag wordt evenredig naar beneden bijgesteld als er meer aanvragen zijn dan het subsidieplafond toelaat. Dit op basis van de deelverordening subsidie muziekonderwijs Scherpenzeel. Voor algemene muzikale vorming kan geen subsidie meer aangevraagd worden.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie staan vermeld in de informatiefolder. Deze folder en het aanvraagformulier zijn af te halen bij de receptie van het gemeentehuis, muziekschool SMS en bij Caecilia of digitaal te vinden op de website www.scherpenzeel.nl/subsidies.

Alle aanvragen moeten vóór 1 juli 2021 zijn ingediend bij het gemeentehuis. Aanvragen die later binnenkomen worden niet in behandeling genomen. Voor vragen kunt u contact opnemen met het O. Vermeer van de gemeente Scherpenzeel, telefoonnummer (033) 277 23 24.